Synonimy do słowa PODSTAWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PODSTAWA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PODSTAWA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PODSTAWA
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)PODSTAWA
to inaczej:

cokół, piedestał, postumentPODSTAWA
to inaczej:

istota, trzonPODSTAWA
to inaczej:

kanwa, osnowa, podstawa (pot.), schemat (poet.), szkic, szkielet, zarys, zrąb (książk.)PODSTAWA
to inaczej:

przesłankaPODSTAWA
to inaczej:

baza, istota, fundament, kanwa, osnowa, korzeń, motyw, piedestał, podwalina, (książk.) posada, przesłanka, przyczyna, (książk.) rudyment, (książk.) substrat, szkic, szkielet, tło, trzon, tworzywo, zarys, zasada, zrąb, źródło, założenie, teza, punkt wyjściaPODSTAWA
to inaczej:

cokół, piedestał, postumentPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PODSTAWA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa podstawa?", są:

1. Podstawa to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Podstawa to inaczej cokół, piedestał, postument.
3. Podstawa to inaczej istota, trzon.
4. Podstawa to inaczej kanwa, osnowa, podstawa (pot.), schemat (poet.), szkic, szkielet, zarys, zrąb (książk.).
5. Podstawa to inaczej przesłanka.
6. Podstawa to inaczej baza, istota, fundament, kanwa, osnowa, korzeń, motyw, piedestał, podwalina, (książk.) posada, przesłanka, przyczyna, (książk.) rudyment, (książk.) substrat, szkic, szkielet, tło, trzon, tworzywo, zarys, zasada, zrąb, źródło, założenie, teza, punkt wyjścia.
7. Podstawa to inaczej cokół, piedestał, postument.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa PODSTAWA

PODSTAWA
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
PODSTAWA
cokół, piedestał, postument
PODSTAWA
istota, trzon
PODSTAWA
kanwa, osnowa, podstawa (pot.), schemat (poet.), szkic, szkielet, zarys, zrąb (książk.)
PODSTAWA
przesłanka
PODSTAWA
baza, istota, fundament, kanwa, osnowa, korzeń, motyw, piedestał, podwalina, (książk.) posada, przesłanka, przyczyna, (książk.) rudyment, (książk.) substrat, szkic, szkielet, tło, trzon, tworzywo, zarys, zasada, zrąb, źródło, założenie, teza, punkt wyjścia
PODSTAWA
cokół, piedestał, postument

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODSTAWA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PODSTAWA

Quantcast