Synonimy do słowa TWORZYWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TWORZYWO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TWORZYWO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TWORZYWO
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)TWORZYWO
to inaczej:

materiał, półprodukt, wykładzina (podrz.)TWORZYWO
to inaczej:

materiał, substancja, surowiec, absorbent (podrz.), pochłaniacz (podrz.), substancja pochłaniająca (podrz.), asfalt (pot.) (podrz.), masa bitumiczna (podrz.), ciało stałe (podrz.), trucizna (podrz.), trutka (podrz.), minerał (podrz.), plastik (pot.) (podrz.), syntetyk (podrz.), tworzywo sztuczne (podrz.), barwnik (podrz.), pigment (podrz.), mieszanina (podrz.), mieszanka (podrz.), mikstura (podrz.), preparat (podrz.), nieczystości (podrz.), odpady (podrz.), ciecz (podrz.), płyn (podrz.), metal (podrz.), pierwiastek chemiczny (podrz.), papier (podrz.), płyn ustrojowy (podrz.), związek chemiczny (podrz.), nawóz (podrz.), mieszanina (podrz.), żywica kopalna (podrz.), pochłaniacz (podrz.), smar (podrz.), środek czystości (podrz.), substancja powierzchniowo czynna (specjalist.) (podrz.), surfaktant (specjalist.) (podrz.), filtr (podrz.), protektor (podrz.), ksylolit (podrz.), skałodrzew (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)TWORZYWO
to inaczej:

baza, fundament, materiał, podłoże, podstawa, podwalina, półprodukt, rudyment, substancja, substrat, surowiecPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do TWORZYWO.

TWORZYWO SZTUCZNE
to inaczej:

plastik (pot.), syntetyk, tarflen (podrz.), teflon (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

TWORZYWO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa tworzywo?", są:

1. Tworzywo to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Tworzywo to inaczej materiał, półprodukt, wykładzina (podrz.).
3. Tworzywo to inaczej materiał, substancja, surowiec, absorbent (podrz.), pochłaniacz (podrz.), substancja pochłaniająca (podrz.), asfalt (pot.) (podrz.), masa bitumiczna (podrz.), ciało stałe (podrz.), trucizna (podrz.), trutka (podrz.), minerał (podrz.), plastik (pot.) (podrz.), syntetyk (podrz.), tworzywo sztuczne (podrz.), barwnik (podrz.), pigment (podrz.), mieszanina (podrz.), mieszanka (podrz.), mikstura (podrz.), preparat (podrz.), nieczystości (podrz.), odpady (podrz.), ciecz (podrz.), płyn (podrz.), metal (podrz.), pierwiastek chemiczny (podrz.), papier (podrz.), płyn ustrojowy (podrz.), związek chemiczny (podrz.), nawóz (podrz.), mieszanina (podrz.), żywica kopalna (podrz.), pochłaniacz (podrz.), smar (podrz.), środek czystości (podrz.), substancja powierzchniowo czynna (specjalist.) (podrz.), surfaktant (specjalist.) (podrz.), filtr (podrz.), protektor (podrz.), ksylolit (podrz.), skałodrzew (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.).
4. Tworzywo to inaczej baza, fundament, materiał, podłoże, podstawa, podwalina, półprodukt, rudyment, substancja, substrat, surowiec.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa TWORZYWO

TWORZYWO
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
TWORZYWO
materiał, półprodukt, wykładzina (podrz.)
TWORZYWO
materiał, substancja, surowiec, absorbent (podrz.), pochłaniacz (podrz.), substancja pochłaniająca (podrz.), asfalt (pot.) (podrz.), masa bitumiczna (podrz.), ciało stałe (podrz.), trucizna (podrz.), trutka (podrz.), minerał (podrz.), plastik (pot.) (podrz.), syntetyk (podrz.), tworzywo sztuczne (podrz.), barwnik (podrz.), pigment (podrz.), mieszanina (podrz.), mieszanka (podrz.), mikstura (podrz.), preparat (podrz.), nieczystości (podrz.), odpady (podrz.), ciecz (podrz.), płyn (podrz.), metal (podrz.), pierwiastek chemiczny (podrz.), papier (podrz.), płyn ustrojowy (podrz.), związek chemiczny (podrz.), nawóz (podrz.), mieszanina (podrz.), żywica kopalna (podrz.), pochłaniacz (podrz.), smar (podrz.), środek czystości (podrz.), substancja powierzchniowo czynna (specjalist.) (podrz.), surfaktant (specjalist.) (podrz.), filtr (podrz.), protektor (podrz.), ksylolit (podrz.), skałodrzew (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)
TWORZYWO
baza, fundament, materiał, podłoże, podstawa, podwalina, półprodukt, rudyment, substancja, substrat, surowiec

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok TWORZYWO

TWORZYWO - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TWORZYWO

x