Synonimy do słowa BAZA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BAZA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BAZA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BAZA
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)BAZA
to inaczej:

grunt, podkład, podłoże, spodnia warstwaBAZA
to inaczej:

zaplecze, infrastruktura (podrz.)BAZA
to inaczej:

fundament, grunt, podkład, podłoże, podstawa, podwalina, (książk.) rudymentBAZA
to inaczej:

cokół, fundament, piedestał, podstawa, postumentBAZA
to inaczej:

zaplecze, zajezdnia, lokomotywownia, remiza, siedzibaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do BAZA.

BAZA DANYCH
to inaczej:

tabela, kartoteka, dossier, katalogSzukaj synonimów do słowa

BAZA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa baza?", są:

1. Baza to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Baza to inaczej grunt, podkład, podłoże, spodnia warstwa.
3. Baza to inaczej zaplecze, infrastruktura (podrz.).
4. Baza to inaczej fundament, grunt, podkład, podłoże, podstawa, podwalina, (książk.) rudyment.
5. Baza to inaczej cokół, fundament, piedestał, podstawa, postument.
6. Baza to inaczej zaplecze, zajezdnia, lokomotywownia, remiza, siedziba.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa BAZA

BAZA
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
BAZA
grunt, podkład, podłoże, spodnia warstwa
BAZA
zaplecze, infrastruktura (podrz.)
BAZA
fundament, grunt, podkład, podłoże, podstawa, podwalina, (książk.) rudyment
BAZA
cokół, fundament, piedestał, podstawa, postument
BAZA
zaplecze, zajezdnia, lokomotywownia, remiza, siedziba

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok BAZA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BAZA

Quantcast