Synonimy do słowa POSADA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POSADA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POSADA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POSADA
to inaczej:

austeria (przestarz.), gospoda, karczma, oberża (przestarz.), posada (specjalist.), zajazd, jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)



POSADA
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)



POSADA
to inaczej:

dystynkcja (przestarz.), funkcja, stanowisko, stołek (pot.), zatrudnienie, Jego Magnificencja (podrz.), rektor (podrz.), godność (podrz.), tytuł (podrz.), urząd (podrz.), ciepła posadka (podrz.), synekura (podrz.), etat (podrz.), vacat (podrz.), wakans (przestarz.) (podrz.), wakat (podrz.), wolna posada (podrz.)



POSADA
to inaczej:

posada (specjalist.), obiekt hotelowy (oficj.) (nadrz.)



POSADA
to inaczej:

(książk.) angaż, praca, stanowisko, (pot.) stołek, zajęcie, zatrudnienie, zawód



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POSADA.

WOLNA POSADA
to inaczej:

vacat, wakans (przestarz.), wakat



Szukaj synonimów do słowa

POSADA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa posada?", są:

1. Posada to inaczej austeria (przestarz.), gospoda, karczma, oberża (przestarz.), posada (specjalist.), zajazd, jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.).
2. Posada to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
3. Posada to inaczej dystynkcja (przestarz.), funkcja, stanowisko, stołek (pot.), zatrudnienie, Jego Magnificencja (podrz.), rektor (podrz.), godność (podrz.), tytuł (podrz.), urząd (podrz.), ciepła posadka (podrz.), synekura (podrz.), etat (podrz.), vacat (podrz.), wakans (przestarz.) (podrz.), wakat (podrz.), wolna posada (podrz.).
4. Posada to inaczej posada (specjalist.), obiekt hotelowy (oficj.) (nadrz.).
5. Posada to inaczej (książk.) angaż, praca, stanowisko, (pot.) stołek, zajęcie, zatrudnienie, zawód.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa POSADA

POSADA
austeria (przestarz.), gospoda, karczma, oberża (przestarz.), posada (specjalist.), zajazd, jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)
POSADA
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
POSADA
dystynkcja (przestarz.), funkcja, stanowisko, stołek (pot.), zatrudnienie, Jego Magnificencja (podrz.), rektor (podrz.), godność (podrz.), tytuł (podrz.), urząd (podrz.), ciepła posadka (podrz.), synekura (podrz.), etat (podrz.), vacat (podrz.), wakans (przestarz.) (podrz.), wakat (podrz.), wolna posada (podrz.)
POSADA
posada (specjalist.), obiekt hotelowy (oficj.) (nadrz.)
POSADA
(książk.) angaż, praca, stanowisko, (pot.) stołek, zajęcie, zatrudnienie, zawód

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POSADA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POSADA

Quantcast