Synonimy do wyrażenia LOKAL GASTRONOMICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: LOKAL GASTRONOMICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia LOKAL GASTRONOMICZNY

LOKAL GASTRONOMICZNY
to inaczej:

jadłodajnia, lokal gastronomiczny (oficj.), zakład gastronomiczny (oficj.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.), bufet (podrz.), kantyna (podrz.), stołówka (podrz.), austeria (przestarz.) (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (podrz.), oberża (przestarz.) (podrz.), posada (specjalist.) (podrz.), zajazd (podrz.), bar (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (przestarz.) (podrz.), knajpa (podrz.), lokal (podrz.), szynk (przestarz.) (podrz.), tawerna (przestarz.) (podrz.), restauracja (podrz.), garkuchnia (pot.) (podrz.), traktiernia (przestarz.) (podrz.), bar szybkiej obsługi (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do LOKAL GASTRONOMICZNY.

LOKAL
to inaczej:

bar, gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)LOKAL
to inaczej:

siedziba, komisariat (podrz.), posterunek (podrz.), posterunek policji (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)LOKAL
to inaczej:

siedziba, miejsce, pomieszczenieLOKAL
to inaczej:

bar, gospoda, karczma, klub, knajpa, tawerna, restauracjaLOKAL MIESZKALNY
to inaczej:

chałupa, chata (pot.), cztery kąty, dom, gniazdko, lokal mieszkalny (oficj.), miejsce zamieszkania, mieszkanie, własne M, garsoniera (przestarz.) (podrz.), kawalerka (podrz.), chałupa (pot.) (nadrz.), chata (pot.) (nadrz.), dom (nadrz.), gniazdo (poet.) (nadrz.), hacjenda (nadużyw.) (nadrz.), miejsce stałego pobytu (oficj.) (nadrz.), miejsce zamieszkania (oficj.) (nadrz.), rezydencja (przestarz.) (nadrz.), sadyba (nadrz.), siedlisko (książk.) (nadrz.), siedziba (nadrz.)ZAKŁAD GASTRONOMICZNY
to inaczej:

jadłodajnia, lokal gastronomiczny (oficj.), zakład gastronomiczny (oficj.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.), bufet (podrz.), kantyna (podrz.), stołówka (podrz.), austeria (przestarz.) (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (podrz.), oberża (przestarz.) (podrz.), posada (specjalist.) (podrz.), zajazd (podrz.), bar (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (przestarz.) (podrz.), knajpa (podrz.), lokal (podrz.), szynk (przestarz.) (podrz.), tawerna (przestarz.) (podrz.), restauracja (podrz.), garkuchnia (pot.) (podrz.), traktiernia (przestarz.) (podrz.), bar szybkiej obsługi (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

LOKAL GASTRONOMICZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia lokal gastronomiczny?", jest:

1. Lokal gastronomiczny to inaczej jadłodajnia, lokal gastronomiczny (oficj.), zakład gastronomiczny (oficj.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.), bufet (podrz.), kantyna (podrz.), stołówka (podrz.), austeria (przestarz.) (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (podrz.), oberża (przestarz.) (podrz.), posada (specjalist.) (podrz.), zajazd (podrz.), bar (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (przestarz.) (podrz.), knajpa (podrz.), lokal (podrz.), szynk (przestarz.) (podrz.), tawerna (przestarz.) (podrz.), restauracja (podrz.), garkuchnia (pot.) (podrz.), traktiernia (przestarz.) (podrz.), bar szybkiej obsługi (podrz.), pomieszczenie (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia LOKAL GASTRONOMICZNY

LOKAL GASTRONOMICZNY
jadłodajnia, lokal gastronomiczny (oficj.), zakład gastronomiczny (oficj.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.), bufet (podrz.), kantyna (podrz.), stołówka (podrz.), austeria (przestarz.) (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (podrz.), oberża (przestarz.) (podrz.), posada (specjalist.) (podrz.), zajazd (podrz.), bar (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (przestarz.) (podrz.), knajpa (podrz.), lokal (podrz.), szynk (przestarz.) (podrz.), tawerna (przestarz.) (podrz.), restauracja (podrz.), garkuchnia (pot.) (podrz.), traktiernia (przestarz.) (podrz.), bar szybkiej obsługi (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok LOKAL GASTRONOMICZNY

LOKAL GASTRONOMICZNY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: LOKAL GASTRONOMICZNY

x