Synonimy do słowa REZYDENCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: REZYDENCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa REZYDENCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

REZYDENCJA
to inaczej:

chałupa (pot.), chata (pot.), dom, gniazdo (poet.), hacjenda (nadużyw.), miejsce stałego pobytu (oficj.), miejsce zamieszkania (oficj.), rezydencja (przestarz.), sadyba, siedlisko (książk.), siedziba, dwór (podrz.), posesja (podrz.), posiadłość (podrz.), chałupa (podrz.), chata (podrz.), domek (podrz.), kryjówka (podrz.), nora (podrz.), dwór (podrz.), pałac (podrz.), chałupa (podrz.), chata (pot.) (podrz.), cztery kąty (podrz.), dom (podrz.), gniazdko (podrz.), lokal mieszkalny (oficj.) (podrz.), miejsce zamieszkania (podrz.), mieszkanie (podrz.), własne M (podrz.), domostwo (podrz.), gospodarstwo (podrz.), obejście (podrz.), zagroda (podrz.), budynek mieszkalny (podrz.), domostwo (podrz.), pielesze (podrz.), dwór (nadrz.), majątek (nadrz.), mienie nieruchome (nadrz.), nieruchomość (nadrz.), posiadłość (nadrz.)REZYDENCJA
to inaczej:

willa, budynek wolnostojący (nadrz.), dom (pot.) (nadrz.)REZYDENCJA
to inaczej:

willa, posiadłośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

REZYDENCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rezydencja?", są:

1. Rezydencja to inaczej chałupa (pot.), chata (pot.), dom, gniazdo (poet.), hacjenda (nadużyw.), miejsce stałego pobytu (oficj.), miejsce zamieszkania (oficj.), rezydencja (przestarz.), sadyba, siedlisko (książk.), siedziba, dwór (podrz.), posesja (podrz.), posiadłość (podrz.), chałupa (podrz.), chata (podrz.), domek (podrz.), kryjówka (podrz.), nora (podrz.), dwór (podrz.), pałac (podrz.), chałupa (podrz.), chata (pot.) (podrz.), cztery kąty (podrz.), dom (podrz.), gniazdko (podrz.), lokal mieszkalny (oficj.) (podrz.), miejsce zamieszkania (podrz.), mieszkanie (podrz.), własne M (podrz.), domostwo (podrz.), gospodarstwo (podrz.), obejście (podrz.), zagroda (podrz.), budynek mieszkalny (podrz.), domostwo (podrz.), pielesze (podrz.), dwór (nadrz.), majątek (nadrz.), mienie nieruchome (nadrz.), nieruchomość (nadrz.), posiadłość (nadrz.).
2. Rezydencja to inaczej willa, budynek wolnostojący (nadrz.), dom (pot.) (nadrz.).
3. Rezydencja to inaczej willa, posiadłość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa REZYDENCJA

REZYDENCJA
chałupa (pot.), chata (pot.), dom, gniazdo (poet.), hacjenda (nadużyw.), miejsce stałego pobytu (oficj.), miejsce zamieszkania (oficj.), rezydencja (przestarz.), sadyba, siedlisko (książk.), siedziba, dwór (podrz.), posesja (podrz.), posiadłość (podrz.), chałupa (podrz.), chata (podrz.), domek (podrz.), kryjówka (podrz.), nora (podrz.), dwór (podrz.), pałac (podrz.), chałupa (podrz.), chata (pot.) (podrz.), cztery kąty (podrz.), dom (podrz.), gniazdko (podrz.), lokal mieszkalny (oficj.) (podrz.), miejsce zamieszkania (podrz.), mieszkanie (podrz.), własne M (podrz.), domostwo (podrz.), gospodarstwo (podrz.), obejście (podrz.), zagroda (podrz.), budynek mieszkalny (podrz.), domostwo (podrz.), pielesze (podrz.), dwór (nadrz.), majątek (nadrz.), mienie nieruchome (nadrz.), nieruchomość (nadrz.), posiadłość (nadrz.)
REZYDENCJA
willa, budynek wolnostojący (nadrz.), dom (pot.) (nadrz.)
REZYDENCJA
willa, posiadłość

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok REZYDENCJA

REZYDENCJA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: REZYDENCJA

x