Synonimy do słowa NORA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NORA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NORA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NORA
to inaczej:

chałupa, chata, domek, kryjówka, chałupa (pot.) (nadrz.), chata (pot.) (nadrz.), dom (nadrz.), gniazdo (poet.) (nadrz.), hacjenda (nadużyw.) (nadrz.), miejsce stałego pobytu (oficj.) (nadrz.), miejsce zamieszkania (oficj.) (nadrz.), rezydencja (przestarz.) (nadrz.), sadyba (nadrz.), siedlisko (książk.) (nadrz.), siedziba (nadrz.)NORA
to inaczej:

izolatka, karcer, nora (pot.), areszt (nadrz.), ciupa (pot.) (nadrz.), kić (pot.) (nadrz.), koza (pot.) (nadrz.), kryminał (pot.) (nadrz.), mamer (pot.) (nadrz.), miejsce odosobnienia (oficj.) (nadrz.), paka (pot.) (nadrz.), pudło (pot.) (nadrz.), puszka (pot.) (nadrz.), turma (przestarz.) (nadrz.), więzienie (nadrz.), zakład karny (oficj.) (nadrz.)NORA
to inaczej:

mordownia (pot.), speluna, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)NORA
to inaczej:

otchłań, głębia, dół, dziura, jama, przepaść, czeluśćNORA
to inaczej:

chałupa, separatka, kryjówka, izolatka, mordownia, domek, chata, karcer, speluna, spelunkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NORA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nora?", są:

1. Nora to inaczej chałupa, chata, domek, kryjówka, chałupa (pot.) (nadrz.), chata (pot.) (nadrz.), dom (nadrz.), gniazdo (poet.) (nadrz.), hacjenda (nadużyw.) (nadrz.), miejsce stałego pobytu (oficj.) (nadrz.), miejsce zamieszkania (oficj.) (nadrz.), rezydencja (przestarz.) (nadrz.), sadyba (nadrz.), siedlisko (książk.) (nadrz.), siedziba (nadrz.).
2. Nora to inaczej izolatka, karcer, nora (pot.), areszt (nadrz.), ciupa (pot.) (nadrz.), kić (pot.) (nadrz.), koza (pot.) (nadrz.), kryminał (pot.) (nadrz.), mamer (pot.) (nadrz.), miejsce odosobnienia (oficj.) (nadrz.), paka (pot.) (nadrz.), pudło (pot.) (nadrz.), puszka (pot.) (nadrz.), turma (przestarz.) (nadrz.), więzienie (nadrz.), zakład karny (oficj.) (nadrz.).
3. Nora to inaczej mordownia (pot.), speluna, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.).
4. Nora to inaczej otchłań, głębia, dół, dziura, jama, przepaść, czeluść.
5. Nora to inaczej chałupa, separatka, kryjówka, izolatka, mordownia, domek, chata, karcer, speluna, spelunka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa NORA

NORA
chałupa, chata, domek, kryjówka, chałupa (pot.) (nadrz.), chata (pot.) (nadrz.), dom (nadrz.), gniazdo (poet.) (nadrz.), hacjenda (nadużyw.) (nadrz.), miejsce stałego pobytu (oficj.) (nadrz.), miejsce zamieszkania (oficj.) (nadrz.), rezydencja (przestarz.) (nadrz.), sadyba (nadrz.), siedlisko (książk.) (nadrz.), siedziba (nadrz.)
NORA
izolatka, karcer, nora (pot.), areszt (nadrz.), ciupa (pot.) (nadrz.), kić (pot.) (nadrz.), koza (pot.) (nadrz.), kryminał (pot.) (nadrz.), mamer (pot.) (nadrz.), miejsce odosobnienia (oficj.) (nadrz.), paka (pot.) (nadrz.), pudło (pot.) (nadrz.), puszka (pot.) (nadrz.), turma (przestarz.) (nadrz.), więzienie (nadrz.), zakład karny (oficj.) (nadrz.)
NORA
mordownia (pot.), speluna, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)
NORA
otchłań, głębia, dół, dziura, jama, przepaść, czeluść
NORA
chałupa, separatka, kryjówka, izolatka, mordownia, domek, chata, karcer, speluna, spelunka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NORA

NORA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NORA

x