Synonimy do słowa TAWERNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TAWERNA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TAWERNA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TAWERNA
to inaczej:

bar, gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)TAWERNA
to inaczej:

tawerna, restauracja (nadrz.)TAWERNA
to inaczej:

bar, lokal, karczma, knajpa, szynk, gospodaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

TAWERNA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa tawerna?", są:

1. Tawerna to inaczej bar, gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.).
2. Tawerna to inaczej tawerna, restauracja (nadrz.).
3. Tawerna to inaczej bar, lokal, karczma, knajpa, szynk, gospoda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa TAWERNA

TAWERNA
bar, gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)
TAWERNA
tawerna, restauracja (nadrz.)
TAWERNA
bar, lokal, karczma, knajpa, szynk, gospoda

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok TAWERNA

TAWERNA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TAWERNA

x