Synonimy do słowa LOKAL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LOKAL.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LOKAL

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LOKAL
to inaczej:

bar, gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)LOKAL
to inaczej:

siedziba, komisariat (podrz.), posterunek (podrz.), posterunek policji (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)LOKAL
to inaczej:

siedziba, miejsce, pomieszczenieLOKAL
to inaczej:

bar, gospoda, karczma, klub, knajpa, tawerna, restauracjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do LOKAL.

LOKAL GASTRONOMICZNY
to inaczej:

jadłodajnia, lokal gastronomiczny (oficj.), zakład gastronomiczny (oficj.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.), bufet (podrz.), kantyna (podrz.), stołówka (podrz.), austeria (przestarz.) (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (podrz.), oberża (przestarz.) (podrz.), posada (specjalist.) (podrz.), zajazd (podrz.), bar (podrz.), gospoda (podrz.), karczma (przestarz.) (podrz.), knajpa (podrz.), lokal (podrz.), szynk (przestarz.) (podrz.), tawerna (przestarz.) (podrz.), restauracja (podrz.), garkuchnia (pot.) (podrz.), traktiernia (przestarz.) (podrz.), bar szybkiej obsługi (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)LOKAL MIESZKALNY
to inaczej:

chałupa, chata (pot.), cztery kąty, dom, gniazdko, lokal mieszkalny (oficj.), miejsce zamieszkania, mieszkanie, własne M, garsoniera (przestarz.) (podrz.), kawalerka (podrz.), chałupa (pot.) (nadrz.), chata (pot.) (nadrz.), dom (nadrz.), gniazdo (poet.) (nadrz.), hacjenda (nadużyw.) (nadrz.), miejsce stałego pobytu (oficj.) (nadrz.), miejsce zamieszkania (oficj.) (nadrz.), rezydencja (przestarz.) (nadrz.), sadyba (nadrz.), siedlisko (książk.) (nadrz.), siedziba (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

LOKAL inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa lokal?", są:

1. Lokal to inaczej bar, gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.).
2. Lokal to inaczej siedziba, komisariat (podrz.), posterunek (podrz.), posterunek policji (podrz.), pomieszczenie (nadrz.).
3. Lokal to inaczej siedziba, miejsce, pomieszczenie.
4. Lokal to inaczej bar, gospoda, karczma, klub, knajpa, tawerna, restauracja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa LOKAL

LOKAL
bar, gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)
LOKAL
siedziba, komisariat (podrz.), posterunek (podrz.), posterunek policji (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)
LOKAL
siedziba, miejsce, pomieszczenie
LOKAL
bar, gospoda, karczma, klub, knajpa, tawerna, restauracja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok LOKAL

LOKAL - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LOKAL

x