Synonimy do słowa KNAJPA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KNAJPA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KNAJPA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KNAJPA
to inaczej:

bar, gospoda, karczma (przestarz.), lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)KNAJPA
to inaczej:

bar, lokal, tawerna, karczma, szynk, gospodaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KNAJPA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa knajpa?", są:

1. Knajpa to inaczej bar, gospoda, karczma (przestarz.), lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.).
2. Knajpa to inaczej bar, lokal, tawerna, karczma, szynk, gospoda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KNAJPA

KNAJPA
bar, gospoda, karczma (przestarz.), lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)
KNAJPA
bar, lokal, tawerna, karczma, szynk, gospoda

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KNAJPA

KNAJPA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KNAJPA

x