Synonimy do słowa BAR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BAR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BAR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BAR
to inaczej:

bufet, lada, szynkwas (podrz.)BAR
to inaczej:

gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)BAR
to inaczej:

bufet, gospoda, karczma, (pot.) knajpa, lokal, (książk.) szynk, (książk.) tawerna, restauracja, pubBAR
to inaczej:

kontuar, lada, bufetPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do BAR.

BAR BISTRO
to inaczej:

bistro, restauracja (nadrz.)BAR KAWOWY
to inaczej:

bar kawowy (oficj.), kafejka, kafeteria, kawiarnia, pomieszczenie (nadrz.)BAR MLECZNY
to inaczej:

bar mleczny, bar szybkiej obsługi (nadrz.)BAR SAMOOBSŁUGOWY
to inaczej:

bar samoobsługowy, bar szybkiej obsługi (nadrz.)BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI
to inaczej:

bar szybkiej obsługi, bar mleczny (podrz.), bar samoobsługowy (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

BAR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bar?", są:

1. Bar to inaczej bufet, lada, szynkwas (podrz.).
2. Bar to inaczej gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.).
3. Bar to inaczej bufet, gospoda, karczma, (pot.) knajpa, lokal, (książk.) szynk, (książk.) tawerna, restauracja, pub.
4. Bar to inaczej kontuar, lada, bufet.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa BAR

BAR
bufet, lada, szynkwas (podrz.)
BAR
gospoda, karczma (przestarz.), knajpa, lokal, szynk (przestarz.), tawerna (przestarz.), mordownia (pot.) (podrz.), nora (podrz.), speluna (podrz.), spelunka (podrz.), pijalnia piwa (podrz.), piwiarnia (podrz.), pub (podrz.), jadłodajnia (nadrz.), lokal gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład gastronomiczny (oficj.) (nadrz.), zakład zbiorowego żywienia (oficj.) (nadrz.)
BAR
bufet, gospoda, karczma, (pot.) knajpa, lokal, (książk.) szynk, (książk.) tawerna, restauracja, pub
BAR
kontuar, lada, bufet

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok BAR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BAR

Quantcast