Synonimy do wyrażenia PIJALNIA PIWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PIJALNIA PIWA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PIJALNIA PIWA

PIJALNIA PIWA
to inaczej:

piwiarnia, pub, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIJALNIA PIWA.

NACZYNIE DO PIWA
to inaczej:

kufel, garnuszek (nadrz.), kubek (nadrz.)NAWARZYĆ PIWA
to inaczej:

wypić piwo, którego się nawarzyłoNAWARZYĆ PIWA
to inaczej:

narobić bigosu, nabroić, narobić głupstwSzukaj synonimów do słowa

PIJALNIA PIWA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pijalnia piwa?", jest:

1. Pijalnia piwa to inaczej piwiarnia, pub, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PIJALNIA PIWA

PIJALNIA PIWA
piwiarnia, pub, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIJALNIA PIWA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PIJALNIA PIWA

Quantcast