Synonimy do wyrażenia PIERWIASTEK CHEMICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PIERWIASTEK CHEMICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PIERWIASTEK CHEMICZNY

PIERWIASTEK CHEMICZNY
to inaczej:

pierwiastek chemiczny, czarne złoto (poet.) (podrz.), węgiel (podrz.), mikroelement (podrz.), składnik śladowy (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIERWIASTEK CHEMICZNY.

BOJOWY ŚRODEK CHEMICZNY
to inaczej:

bojowy środek trujący, gaz musztardowy (podrz.), iperyt (podrz.), luizyt (podrz.), rosa śmierci (książk.) (podrz.), broń chemiczna (nadrz.)CHEMICZNY
to inaczej:

chemiczny (pot.), syntetyczny, sztucznyCHEMICZNY
to inaczej:

syntetyczny, sztucznyPIERWIASTEK
to inaczej:

detal, element, podstawy, składnik, substrat, szczegółPIERWIASTEK
to inaczej:

morfem główny, rdzeń, słowo (nadrz.), termin (nadrz.), wyraz (nadrz.)PIERWIASTEK
to inaczej:

treść, element, temat, szczegół, problematyka, rdzeń, motyw, materia, korzeń, substrat, myśl, składnik, wątek, podstawa, detal, źródło, zagadnieniePIERWIASTEK
to inaczej:

rdzeń, morfem głównyPIERWIASTEK BIOFILNY
to inaczej:

biopierwiastekPRZEMYSŁ CHEMICZNY
to inaczej:

przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny (podrz.), przemysł nawozów sztucznych (podrz.), przemysł petrochemiczny (podrz.), przemysł kosmetyczny (podrz.), przemysł gumowy (podrz.), przemysł przetwórczy (nadrz.)ŚRODEK CHEMICZNY
to inaczej:

odczynnikZWIĄZEK CHEMICZNY
to inaczej:

związek chemiczny, plastyfikator (podrz.), środek zmiękczający (podrz.), zmiękczacz (podrz.), materiał wybuchowy (podrz.), katalizator (podrz.), przyśpieszacz (podrz.), cukier (podrz.), węglowodan (podrz.), aktywator (podrz.), promotor (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PIERWIASTEK CHEMICZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pierwiastek chemiczny?", jest:

1. Pierwiastek chemiczny to inaczej pierwiastek chemiczny, czarne złoto (poet.) (podrz.), węgiel (podrz.), mikroelement (podrz.), składnik śladowy (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PIERWIASTEK CHEMICZNY

PIERWIASTEK CHEMICZNY
pierwiastek chemiczny, czarne złoto (poet.) (podrz.), węgiel (podrz.), mikroelement (podrz.), składnik śladowy (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIERWIASTEK CHEMICZNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PIERWIASTEK CHEMICZNY

Quantcast