Synonimy do słowa KUTAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KUTAS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KUTAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KUTAS
to inaczej:

chuj (wulg.), fiut (wulg.), kutas (wulg.), pała (żart.), parówa (żart.), pyta (żart.), zwis (obraźl.), członek (nadrz.), członek męski (nadrz.), fallus (książk.) (nadrz.), penis (nadrz.), prącie (nadrz.), cipa (antonim)KUTAS
to inaczej:

(pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) laska, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, penis, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacekKUTAS
to inaczej:

(pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciałaKUTAS
to inaczej:

ozdoba, chwast, kwast, pędzel, frędzel, pomponPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

KUTAS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kutas?", są:

1. Kutas to inaczej chuj (wulg.), fiut (wulg.), kutas (wulg.), pała (żart.), parówa (żart.), pyta (żart.), zwis (obraźl.), członek (nadrz.), członek męski (nadrz.), fallus (książk.) (nadrz.), penis (nadrz.), prącie (nadrz.), cipa (antonim).
2. Kutas to inaczej (pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) laska, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, penis, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacek.
3. Kutas to inaczej (pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciała.
4. Kutas to inaczej ozdoba, chwast, kwast, pędzel, frędzel, pompon.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa KUTAS

KUTAS
chuj (wulg.), fiut (wulg.), kutas (wulg.), pała (żart.), parówa (żart.), pyta (żart.), zwis (obraźl.), członek (nadrz.), członek męski (nadrz.), fallus (książk.) (nadrz.), penis (nadrz.), prącie (nadrz.), cipa (antonim)
KUTAS
(pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) laska, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, penis, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacek
KUTAS
(pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciała
KUTAS
ozdoba, chwast, kwast, pędzel, frędzel, pompon

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KUTAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x