Synonimy do słowa DZIEWCZYNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DZIEWCZYNA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DZIEWCZYNA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DZIEWCZYNA
to inaczej:

dzierlatka, dziewczę (przestarz.), dziewka (przestarz.), dziewoja (przestarz.), filipinka, pensjonareczka, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)DZIEWCZYNA
to inaczej:

dziewczę, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panienka, panna, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)DZIEWCZYNA
to inaczej:

dziewczyna (pot.), narzeczona, nieboga (przestarz.), oblubienica, ukochana, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)DZIEWCZYNA
to inaczej:

(pot.) foczka, kochanka, kociak, (pot.) laska, narzeczona, (książk.) oblubienica, pani, ślicznotka, ukochana, (książk.) umiłowana, (książk.) wybranka serca, sympatiaDZIEWCZYNA
to inaczej:

(pot.) baba, (pot.) cizia, młoda dama, dzierlatka, (książk.) dziewczę, dziewka, (pot.) dziewoja, młódka, nastolatka, (książk.) niewiasta, panienka, panna, pannicaDZIEWCZYNA
to inaczej:

przyjaciółka, (pot.) kumpelka, koleżankaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DZIEWCZYNA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dziewczyna?", są:

1. Dziewczyna to inaczej dzierlatka, dziewczę (przestarz.), dziewka (przestarz.), dziewoja (przestarz.), filipinka, pensjonareczka, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
2. Dziewczyna to inaczej dziewczę, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panienka, panna, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
3. Dziewczyna to inaczej dziewczyna (pot.), narzeczona, nieboga (przestarz.), oblubienica, ukochana, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
4. Dziewczyna to inaczej (pot.) foczka, kochanka, kociak, (pot.) laska, narzeczona, (książk.) oblubienica, pani, ślicznotka, ukochana, (książk.) umiłowana, (książk.) wybranka serca, sympatia.
5. Dziewczyna to inaczej (pot.) baba, (pot.) cizia, młoda dama, dzierlatka, (książk.) dziewczę, dziewka, (pot.) dziewoja, młódka, nastolatka, (książk.) niewiasta, panienka, panna, pannica .
6. Dziewczyna to inaczej przyjaciółka, (pot.) kumpelka, koleżanka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa DZIEWCZYNA

DZIEWCZYNA
dzierlatka, dziewczę (przestarz.), dziewka (przestarz.), dziewoja (przestarz.), filipinka, pensjonareczka, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
DZIEWCZYNA
dziewczę, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panienka, panna, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
DZIEWCZYNA
dziewczyna (pot.), narzeczona, nieboga (przestarz.), oblubienica, ukochana, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
DZIEWCZYNA
(pot.) foczka, kochanka, kociak, (pot.) laska, narzeczona, (książk.) oblubienica, pani, ślicznotka, ukochana, (książk.) umiłowana, (książk.) wybranka serca, sympatia
DZIEWCZYNA
(pot.) baba, (pot.) cizia, młoda dama, dzierlatka, (książk.) dziewczę, dziewka, (pot.) dziewoja, młódka, nastolatka, (książk.) niewiasta, panienka, panna, pannica
DZIEWCZYNA
przyjaciółka, (pot.) kumpelka, koleżanka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DZIEWCZYNA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x