Synonimy do słowa PANIENKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PANIENKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PANIENKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PANIENKA
to inaczej:

dziewczę, dziewczyna, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panna, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)PANIENKA
to inaczej:

dziewczę, młódka, panna, dziewczynka, młoda dama, pannica, dziewczynaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PANIENKA LEKKICH OBYCZAJÓW
to inaczej:

bladź (wulg.), dziwa, dziwka (pot.), jawnogrzesznica (książk.), kobieta upadła, kurtyzana, kurwa (wulg.), ladacznica (przestarz.), nierządnica, panienka lekkich obyczajów (pot.), prostytutka, skończona kobieta (oficj.), wszetecznica (książk.), wywłoka (pot.), zdzira, lafirynda (nadrz.), latawica (nadrz.), rozpustnica (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PANIENKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa panienka?", są:

1. Panienka to inaczej dziewczę, dziewczyna, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panna, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
2. Panienka to inaczej dziewczę, młódka, panna, dziewczynka, młoda dama, pannica, dziewczyna.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PANIENKA

PANIENKA
dziewczę, dziewczyna, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panna, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
PANIENKA
dziewczę, młódka, panna, dziewczynka, młoda dama, pannica, dziewczyna

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PANIENKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x