Synonimy do słowa PAPLANINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PAPLANINA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PAPLANINA

PAPLANINA
to inaczej:

gadanie, gadanina, ględzenie (pot.), mielenie jęzorem (pot.), paplanie, szczebiot (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PAPLANINA.

Szukaj synonimów do słowa

PAPLANINA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa paplanina?", jest:

1. Paplanina to inaczej gadanie, gadanina, ględzenie (pot.), mielenie jęzorem (pot.), paplanie, szczebiot (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa PAPLANINA

PAPLANINA
gadanie, gadanina, ględzenie (pot.), mielenie jęzorem (pot.), paplanie, szczebiot (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAPLANINA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PAPLANINA

Quantcast