Synonimy do wyrażenia PARK SZTYWNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PARK SZTYWNYCH.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PARK SZTYWNYCH

PARK SZTYWNYCH
to inaczej:

cmentarz, mogilnik (książk.), nekropolia, park sztywnych (obraźl.), kierkut (podrz.), kirkut (podrz.), cmentarzysko (podrz.), miejsce pochówku (nadrz.), miejsce wiecznego spoczynku (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PARK SZTYWNYCH.

PARK
to inaczej:

botanik (pot.), ogród, skwer, zieleniec, zieleń (nadrz.), zieleń miejska (oficj.) (nadrz.)PARK
to inaczej:

ogród, skwer, zieleniecPARK WODNY
to inaczej:

akwapark, aquaparkSzukaj synonimów do słowa

PARK SZTYWNYCH inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia park sztywnych?", jest:

1. Park sztywnych to inaczej cmentarz, mogilnik (książk.), nekropolia, park sztywnych (obraźl.), kierkut (podrz.), kirkut (podrz.), cmentarzysko (podrz.), miejsce pochówku (nadrz.), miejsce wiecznego spoczynku (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PARK SZTYWNYCH

PARK SZTYWNYCH
cmentarz, mogilnik (książk.), nekropolia, park sztywnych (obraźl.), kierkut (podrz.), kirkut (podrz.), cmentarzysko (podrz.), miejsce pochówku (nadrz.), miejsce wiecznego spoczynku (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PARK SZTYWNYCH

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PARK SZTYWNYCH

Quantcast