Synonimy do wyrażenia PIŁKA RĘCZNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PIŁKA RĘCZNA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PIŁKA RĘCZNA

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIŁKA RĘCZNA
to inaczej:

szczypiorniak, hazena (podrz.), jordanka (podrz.), gra zespołowa (nadrz.)PIŁKA RĘCZNA
to inaczej:

(pot.) szczypiorniakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIŁKA RĘCZNA.

BABA RĘCZNA
to inaczej:

kafar, pobijak, stępor, tłok, ubijak, zapychakHARMONIA RĘCZNA
to inaczej:

harmonia ręczna, akordeon (podrz.), bandoneon (podrz.), idiofon dęty (nadrz.)PIŁA RĘCZNA
to inaczej:

piła ręczna, laubzega (podrz.), wyrzynarka (podrz.), piła (nadrz.)PIŁKA
to inaczej:

futbolówka, skóra (pot.), sprzęt sportowy (nadrz.)PIŁKA
to inaczej:

kłębek, kulaPIŁKA
to inaczej:

(pot.) skóra, kula, piłeczka, kłębek, futbolówka, piła, balon, kulkaPIŁKA KOSZYKOWA
to inaczej:

koszykówka, gra zespołowa (nadrz.)PIŁKA NOŻNA
to inaczej:

football, futbol, noga (pot.), gra zespołowa (nadrz.)PIŁKA NOŻNA
to inaczej:

(gwara) fusbal, futbol, (pot.) nogaPIŁKA SIATKOWA
to inaczej:

siatka (pot.), siatkówka, gra zespołowa (nadrz.)PIŁKA WODNA
to inaczej:

waterpolo, gra zespołowa (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PIŁKA RĘCZNA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia piłka ręczna?", są:

1. Piłka ręczna to inaczej szczypiorniak, hazena (podrz.), jordanka (podrz.), gra zespołowa (nadrz.).
2. Piłka ręczna to inaczej (pot.) szczypiorniak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PIŁKA RĘCZNA

PIŁKA RĘCZNA
szczypiorniak, hazena (podrz.), jordanka (podrz.), gra zespołowa (nadrz.)
PIŁKA RĘCZNA
(pot.) szczypiorniak

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIŁKA RĘCZNA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PIŁKA RĘCZNA

Quantcast