Synonimy do wyrażenia PIELGRZYMKA DO MEKKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PIELGRZYMKA DO MEKKI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PIELGRZYMKA DO MEKKI

PIELGRZYMKA DO MEKKI
to inaczej:

hadżPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIELGRZYMKA DO MEKKI.

PIELGRZYMKA
to inaczej:

peregrynacja, hadż (podrz.), pielgrzymka do Mekki (podrz.)PIELGRZYMKA
to inaczej:

procesja, korowód, wędrówka, peregrynacjaSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PIELGRZYMKA DO MEKKI.

Szukaj synonimów do słowa

PIELGRZYMKA DO MEKKI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pielgrzymka do mekki?", jest:

1. Pielgrzymka do mekki to inaczej hadż.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PIELGRZYMKA DO MEKKI

PIELGRZYMKA DO MEKKI
hadż

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIELGRZYMKA DO MEKKI

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PIELGRZYMKA DO MEKKI

Quantcast