Synonimy do słowa PIERWSZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIERWSZY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIERWSZY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIERWSZY
to inaczej:

główny, naczelny, najważniejszy, największej rangi, najwyższy, wiodący prym, zwierzchniPIERWSZY
to inaczej:

najlepszy, najważniejszyPIERWSZY
to inaczej:

najważniejszy, pierwotnyPIERWSZY
to inaczej:

pierwotny, początkowy, prymarnyPIERWSZY
to inaczej:

najniższy, przedniPIERWSZY
to inaczej:

pierwotny, początkowy, wstępny, przygotowawczy, próbny, testowy, kontrolny, sygnalnyPIERWSZY
to inaczej:

główny, naczelny, najważniejszy, najwyższy, prymarny, wiodący prym, zwierzchni, najlepszy, zasadniczy, najznakomitszy, najznaczniejszy, przodującyPIERWSZY
to inaczej:

skory, skłonny, pochopny, chętnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIERWSZY.

NA PIERWSZY RZUT OKA
to inaczej:

na dzień dobry (żart.), na wejściu (pot.), na wstępie, od razu, wstępnieNA PIERWSZY RZUT OKA
to inaczej:

na pozór, pozornie, zewnętrznieNA PIERWSZY RZUT OKA
to inaczej:

na pozór, na wstępie, od razu, wstępnie, na wejściu, zewnętrznie, pozorniePIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA
to inaczej:

poniedziałek, dzień powszedni (nadrz.)PIERWSZY LEPSZY
to inaczej:

losowy, przypadkowyPIERWSZY LEPSZY
to inaczej:

pierwszy z brzeguPIERWSZY LEPSZY
to inaczej:

byle jaki, obojętnie jaki, jaki się nasunąłPIERWSZY OD GÓRY
to inaczej:

na samej górze, na szczyciePIERWSZY SEKRETARZ
to inaczej:

gensek (pot.), autarcha (książk.) (nadrz.), despota (nadrz.), dyktator (nadrz.), satrapa (nadrz.), tyran (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PIERWSZY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pierwszy?", są:

1. Pierwszy to inaczej główny, naczelny, najważniejszy, największej rangi, najwyższy, wiodący prym, zwierzchni.
2. Pierwszy to inaczej najlepszy, najważniejszy.
3. Pierwszy to inaczej najważniejszy, pierwotny.
4. Pierwszy to inaczej pierwotny, początkowy, prymarny.
5. Pierwszy to inaczej najniższy, przedni.
6. Pierwszy to inaczej pierwotny, początkowy, wstępny, przygotowawczy, próbny, testowy, kontrolny, sygnalny.
7. Pierwszy to inaczej główny, naczelny, najważniejszy, najwyższy, prymarny, wiodący prym, zwierzchni, najlepszy, zasadniczy, najznakomitszy, najznaczniejszy, przodujący.
8. Pierwszy to inaczej skory, skłonny, pochopny, chętny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa PIERWSZY

PIERWSZY
główny, naczelny, najważniejszy, największej rangi, najwyższy, wiodący prym, zwierzchni
PIERWSZY
najlepszy, najważniejszy
PIERWSZY
najważniejszy, pierwotny
PIERWSZY
pierwotny, początkowy, prymarny
PIERWSZY
najniższy, przedni
PIERWSZY
pierwotny, początkowy, wstępny, przygotowawczy, próbny, testowy, kontrolny, sygnalny
PIERWSZY
główny, naczelny, najważniejszy, najwyższy, prymarny, wiodący prym, zwierzchni, najlepszy, zasadniczy, najznakomitszy, najznaczniejszy, przodujący
PIERWSZY
skory, skłonny, pochopny, chętny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIERWSZY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIERWSZY

Quantcast