Synonimy do wyrażenia PODJĄĆ NA NOWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PODJĄĆ NA NOWO.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PODJĄĆ NA NOWO

PODJĄĆ NA NOWO
to inaczej:

odnowić, odświeżyć, wznowićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PODJĄĆ NA NOWO.

NA NOWO
to inaczej:

apiać (żart.), drugi raz, jeszcze raz, kolejny raz, od nowa, po raz drugi, po raz kolejny, ponownie, powtórnie, raz jeszcze, znowu, znowuż, znówNA NOWO
to inaczej:

po raz kolejny, kolejny raz, raz jeszcze, powtórnie, ponownie, po raz drugiNAPISAĆ NA NOWO
to inaczej:

przepisaćNOWO
to inaczej:

dopiero co, świeżoNOWO WYŁONIONY
to inaczej:

pojawiający się, wyłaniający się, wynurzający sięPODJĄĆ
to inaczej:

poczęstować, ugościć, uraczyćPODJĄĆ
to inaczej:

przedsięwziąć, rozpocząć, wziąć się, zabrać się, zdecydować sięPODJĄĆ
to inaczej:

poczęstować, przyjąć, ugościć, uraczyćPODJĄĆ DECYZJĘ
to inaczej:

postanowić, uradzić, zadecydować, zdecydowaćPODJĄĆ PRÓBĘ
to inaczej:

spróbowaćUŁOŻYĆ NA NOWO
to inaczej:

poprawić, przegrupować, przestawićSzukaj synonimów do słowa

PODJĄĆ NA NOWO inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia podjąć na nowo?", jest:

1. Podjąć na nowo to inaczej odnowić, odświeżyć, wznowić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PODJĄĆ NA NOWO

PODJĄĆ NA NOWO
odnowić, odświeżyć, wznowić

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODJĄĆ NA NOWO

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PODJĄĆ NA NOWO

Quantcast