Synonimy do słowa POLEC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POLEC.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POLEC

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POLEC
to inaczej:

gryźć ziemię (pot.), iść do piachu (pot.), kipnąć (pot.), pożegnać się z życiem (książk.), przekręcić się (pot.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.), przenieść się w zaświaty, sczeznąć, uderzyć w kalendarz (pot.), wyciągnąć nogi (pot.), wykitować (pot.), wyzionąć ducha, zdechnąć (pot.), zginąćPOLEC
to inaczej:

sczeznąć, (pot.) wyciągnąć nogi, zdechnąć, (pot.) kipnąć, (pot.) pójść do piachu, przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów, (książk.) przenieść się w zaświaty, zginąć, (pot.) przekręcić się, (pot.) gryźć ziemię, (pot.) kopnąć w kalendarz, pożegnać się z życiem, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (pot.) wykitować, (książk.) wyzionąć duchaPOLEC
to inaczej:

złamać się, dać za wygraną, ugiąć się, zrezygnować z walki, poddać się, skapitulować, ustąpić, ulec, podporządkować się, przegraćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POLEC inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa polec?", są:

1. Polec to inaczej gryźć ziemię (pot.), iść do piachu (pot.), kipnąć (pot.), pożegnać się z życiem (książk.), przekręcić się (pot.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.), przenieść się w zaświaty, sczeznąć, uderzyć w kalendarz (pot.), wyciągnąć nogi (pot.), wykitować (pot.), wyzionąć ducha, zdechnąć (pot.), zginąć.
2. Polec to inaczej sczeznąć, (pot.) wyciągnąć nogi, zdechnąć, (pot.) kipnąć, (pot.) pójść do piachu, przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów, (książk.) przenieść się w zaświaty, zginąć, (pot.) przekręcić się, (pot.) gryźć ziemię, (pot.) kopnąć w kalendarz, pożegnać się z życiem, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (pot.) wykitować, (książk.) wyzionąć ducha.
3. Polec to inaczej złamać się, dać za wygraną, ugiąć się, zrezygnować z walki, poddać się, skapitulować, ustąpić, ulec, podporządkować się, przegrać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa POLEC

POLEC
gryźć ziemię (pot.), iść do piachu (pot.), kipnąć (pot.), pożegnać się z życiem (książk.), przekręcić się (pot.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.), przenieść się w zaświaty, sczeznąć, uderzyć w kalendarz (pot.), wyciągnąć nogi (pot.), wykitować (pot.), wyzionąć ducha, zdechnąć (pot.), zginąć
POLEC
sczeznąć, (pot.) wyciągnąć nogi, zdechnąć, (pot.) kipnąć, (pot.) pójść do piachu, przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów, (książk.) przenieść się w zaświaty, zginąć, (pot.) przekręcić się, (pot.) gryźć ziemię, (pot.) kopnąć w kalendarz, pożegnać się z życiem, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (pot.) wykitować, (książk.) wyzionąć ducha
POLEC
złamać się, dać za wygraną, ugiąć się, zrezygnować z walki, poddać się, skapitulować, ustąpić, ulec, podporządkować się, przegrać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POLEC

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POLEC

Quantcast