Synonimy do słowa PORA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PORA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PORA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PORA
to inaczej:

czas, godzina, termin, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)PORA
to inaczej:

godzina, bieg, okazja, termin, czasPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PORA.

DZIENNA PORA
to inaczej:

dzieńNAJWYŻSZA PORA
to inaczej:

najwyższy czasNOCNA PORA
to inaczej:

noc, nocka (podrz.), Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)PORA DNIA
to inaczej:

pora dnia, zachód (podrz.), zmierzch (podrz.), zmrok (podrz.), koniec dnia (podrz.), wieczór (podrz.), popołudnie (podrz.), pora poobiednia (podrz.), poranek (podrz.), ranek (podrz.), rano (podrz.), godzina dwunasta (podrz.), południe (podrz.), środek dnia (podrz.), Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)PORA POOBIEDNIA
to inaczej:

popołudnie, pora dnia (nadrz.)PORA ROKU
to inaczej:

sezon, wiosenka (podrz.), wiosenny czas (podrz.), wiosna (podrz.), jesienny czas (podrz.), jesień (podrz.), zima (podrz.), latko (podrz.), lato (podrz.), przedwiośnie (podrz.), przednówek (podrz.), Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PORA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pora?", są:

1. Pora to inaczej czas, godzina, termin, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.).
2. Pora to inaczej godzina, bieg, okazja, termin, czas.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PORA

PORA
czas, godzina, termin, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)
PORA
godzina, bieg, okazja, termin, czas

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PORA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PORA

Quantcast