Synonimy do słowa POWSTRZYMYWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POWSTRZYMYWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POWSTRZYMYWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POWSTRZYMYWAĆ
to inaczej:

blokować, hamować, ograniczać, przeszkadzać, szachować, utrudniaćPOWSTRZYMYWAĆ
to inaczej:

być przeszkodą, hamować, krępować, przerywać, przeszkadzać, stanowić przeszkodę, utrudniać, wadzić (przestarz.), zakłócać, zawadzaćPOWSTRZYMYWAĆ
to inaczej:

hamować, odpuszczaćPOWSTRZYMYWAĆ
to inaczej:

więzić, zamykać na klucz, zatrzymywaćPOWSTRZYMYWAĆ
to inaczej:

blokować, hamować, zatrzymywać, przerywać, kolidować, więzić, być przeszkodą, zawadzać, szachować, zamykać, utrudniać, wadzić, krępować, bruździć, stanowić przeszkodę, przeszkadzać, ograniczać, zakłócaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POWSTRZYMYWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa powstrzymywać?", są:

1. Powstrzymywać to inaczej blokować, hamować, ograniczać, przeszkadzać, szachować, utrudniać.
2. Powstrzymywać to inaczej być przeszkodą, hamować, krępować, przerywać, przeszkadzać, stanowić przeszkodę, utrudniać, wadzić (przestarz.), zakłócać, zawadzać.
3. Powstrzymywać to inaczej hamować, odpuszczać.
4. Powstrzymywać to inaczej więzić, zamykać na klucz, zatrzymywać.
5. Powstrzymywać to inaczej blokować, hamować, zatrzymywać, przerywać, kolidować, więzić, być przeszkodą, zawadzać, szachować, zamykać, utrudniać, wadzić, krępować, bruździć, stanowić przeszkodę, przeszkadzać, ograniczać, zakłócać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa POWSTRZYMYWAĆ

POWSTRZYMYWAĆ
blokować, hamować, ograniczać, przeszkadzać, szachować, utrudniać
POWSTRZYMYWAĆ
być przeszkodą, hamować, krępować, przerywać, przeszkadzać, stanowić przeszkodę, utrudniać, wadzić (przestarz.), zakłócać, zawadzać
POWSTRZYMYWAĆ
hamować, odpuszczać
POWSTRZYMYWAĆ
więzić, zamykać na klucz, zatrzymywać
POWSTRZYMYWAĆ
blokować, hamować, zatrzymywać, przerywać, kolidować, więzić, być przeszkodą, zawadzać, szachować, zamykać, utrudniać, wadzić, krępować, bruździć, stanowić przeszkodę, przeszkadzać, ograniczać, zakłócać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POWSTRZYMYWAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POWSTRZYMYWAĆ

Quantcast