Synonimy do wyrażenia PROM KOSMICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PROM KOSMICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PROM KOSMICZNY

PROM KOSMICZNY
to inaczej:

wahadłowiec kosmiczny, pojazd kosmiczny (nadrz.), statek kosmiczny (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PROM KOSMICZNY.

KOSMICZNY
to inaczej:

dziwaczny, dziwny, ekscentryczny, ekstrawagancki, fantastyczny, kosmiczny (pot.), kuriozalny, nadzwyczajny, niesamowity, niespotykany, niewiarygodny, osobliwy, szczególny, wymyślny, wyrafinowany, zadziwiającyKOSMICZNY
to inaczej:

nie z tego świata, nieziemski, obcy, pozaziemskiKOSMICZNY
to inaczej:

nie z tego świata, obcy, pozaziemski, nieziemskiPOJAZD KOSMICZNY
to inaczej:

statek kosmiczny, łunnik (podrz.), łunochod (podrz.), latający spodek (pot.) (podrz.), latający talerz (pot.) (podrz.), ufo (pot.) (podrz.), prom kosmiczny (podrz.), wahadłowiec kosmiczny (podrz.), samolot kosmiczny (podrz.), pojazd (nadrz.), wehikuł (żart.) (nadrz.)SAMOLOT KOSMICZNY
to inaczej:

samolot kosmiczny, pojazd kosmiczny (nadrz.), statek kosmiczny (nadrz.)STATEK KOSMICZNY
to inaczej:

pojazd kosmiczny, łunnik (podrz.), łunochod (podrz.), latający spodek (pot.) (podrz.), latający talerz (pot.) (podrz.), ufo (pot.) (podrz.), prom kosmiczny (podrz.), wahadłowiec kosmiczny (podrz.), samolot kosmiczny (podrz.), pojazd (nadrz.), wehikuł (żart.) (nadrz.)WAHADŁOWIEC KOSMICZNY
to inaczej:

prom kosmiczny, pojazd kosmiczny (nadrz.), statek kosmiczny (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PROM KOSMICZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia prom kosmiczny?", jest:

1. Prom kosmiczny to inaczej wahadłowiec kosmiczny, pojazd kosmiczny (nadrz.), statek kosmiczny (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PROM KOSMICZNY

PROM KOSMICZNY
wahadłowiec kosmiczny, pojazd kosmiczny (nadrz.), statek kosmiczny (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROM KOSMICZNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PROM KOSMICZNY

Quantcast