Synonimy do wyrażenia PROWADZIĆ NA PASKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PROWADZIĆ NA PASKU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PROWADZIĆ NA PASKU

PROWADZIĆ NA PASKU
to inaczej:

jeździć na głowie (pot.), owijać sobie wokół palca, podporządkowywać, trzymać pod pantoflem, ujeżdżać, usidlać, uzależniaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PROWADZIĆ NA PASKU.

CHODZIĆ NA PASKU
to inaczej:

chodzić jak na sznurku, chodzić na pasku (pot.), jeść z ręki, płynąć z prądem, podporządkowywać się, siedzieć pod pantoflem (pot.), zdawać się na łaskę i niełaskęNA PASKU
to inaczej:

jeść z ręki, siedzieć pod pantoflem, być zdanym na łaskę i niełaskę, chodzić jak na sznurkuPROWADZIĆ
to inaczej:

biec, ciągnąć się, przemykać, wić sięPROWADZIĆ
to inaczej:

jechać, kierować samochodemPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, wieśćPROWADZIĆ
to inaczej:

mieć przewagę, przeważyćPROWADZIĆ
to inaczej:

oprowadzaćPROWADZIĆ
to inaczej:

przewodzićPROWADZIĆ
to inaczej:

stać na czelePROWADZIĆ
to inaczej:

(książk.) wieśćPROWADZIĆ
to inaczej:

zmierzać, wskazywać, doprowadzać, gnać, pędzić, towarzyszyć, przeprowadzać, konwojować, eskortować, pilotowaćPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, jechać, sterować, pilotować, powozićPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, dowodzić, przewodzić, rządzić, stać na czele, szefować, władać, zarządzać, zawiadywać, komenderować, kapitanować, (pot.) liderować, sprawować nadzór, nadzorowaćPROWADZIĆ
to inaczej:

przodować, zwyciężać, mieć przewagę, wygrywać, dominować, być pierwszym, być na czele, liderowaćPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, ciągnąć się, biec, iść, przebiegać, wieśćPROWADZIĆ
to inaczej:

wieść, skutkować, być przyczyną, powodować, wywoływać, pociągać za sobąPROWADZIĆ
to inaczej:

wykonywać, realizować, kontynuować, zajmować się, trudzić sięPROWADZIĆ
to inaczej:

(książk.) wieśćPROWADZIĆ DALEJ
to inaczej:

kontynuowaćPROWADZIĆ DIALOG
to inaczej:

prowadzić rozmowę, rozmawiać, negocjować (podrz.), pertraktować (podrz.), pośredniczyć (podrz.), prowadzić negocjacje (podrz.), debatować (podrz.), dyskutować (podrz.), dysputować (podrz.), polemizować (podrz.), konwersować (podrz.), prowadzić konwersację (podrz.)PROWADZIĆ DO
to inaczej:

dążyć do, mieć na celu, zmierzaćPROWADZIĆ GOSPODARSTWO
to inaczej:

gospodarować, gospodarzyćPROWADZIĆ INDAGACJĘ
to inaczej:

dopytywać się, indagować, prowadzić indagację (książk.), wypytywać, zasypywać pytaniamiPROWADZIĆ KONWERSACJĘ
to inaczej:

konwersować, prowadzić dialog (nadrz.), prowadzić rozmowę (nadrz.), rozmawiać (nadrz.)PROWADZIĆ KORESPONDENCJĘ
to inaczej:

korespondować, pisać listy, porozumiewać się listownie, wymieniać listyPROWADZIĆ MARSZEM
to inaczej:

maszerowaćPROWADZIĆ NARRACJĘ
to inaczej:

prowadzić narracjęPROWADZIĆ NEGOCJACJE
to inaczej:

negocjować, pertraktować, pośredniczyć, paktować (podrz.), prowadzić rokowania (podrz.), prowadzić dialog (nadrz.), prowadzić rozmowę (nadrz.), rozmawiać (nadrz.)PROWADZIĆ ROKOWANIA
to inaczej:

paktować, negocjować (nadrz.), pertraktować (nadrz.), pośredniczyć (nadrz.), prowadzić negocjacje (nadrz.)PROWADZIĆ ROZMOWĘ
to inaczej:

prowadzić dialog, rozmawiać, negocjować (podrz.), pertraktować (podrz.), pośredniczyć (podrz.), prowadzić negocjacje (podrz.), debatować (podrz.), dyskutować (podrz.), dysputować (podrz.), polemizować (podrz.), konwersować (podrz.), prowadzić konwersację (podrz.)PROWADZIĆ SIĘ
to inaczej:

sprawować się, zachowywać sięSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PROWADZIĆ NA PASKU.

PROWADZIĆ ROZMOWĘ, JEŚĆ Z RĘKI, PŁYNĄĆ Z PRĄDEM, PRZEWODZIĆ, KONWERSOWAĆ, WIEŚĆ, RELACJONOWAĆ, ZAWIADYWAĆ, PROWADZIĆ KORESPONDENCJĘ, WYMIENIAĆ LISTY, PODPORZĄDKOWYWAĆ SIĘ, WIĆ SIĘ, KONTROLOWAĆ, PRZEWAŻYĆ, ZAKŁADAĆ, ODPROWADZAĆ, CHODZIĆ NA PASKU, ZADAWAĆ PYTANIE, DYSPUTOWAĆ, POŚREDNICZYĆ, PROWADZIĆ SIĘ, BADAĆ, PROWADZIĆ NEGOCJACJE, PERTRAKTOWAĆ, ZACHOWYWAĆ SIĘ, POWODOWAĆ, BIEC, ZDAWAĆ SIĘ NA ŁASKĘ I NIEŁASKĘ, INDAGOWAĆ, ZASYPYWAĆ PYTANIAMI, UJEŻDŻAĆ, PROWADZIĆ NARRACJĘ, GODZIĆ, WYPYTYWAĆ, JEŹDZIĆ NA GŁOWIE, DYSKUTOWAĆ, PROWADZIĆ GOSPODARSTWO, ROKOWAĆ, PROWADZIĆ DIALOG, WYWOŁYWAĆ, KORESPONDOWAĆ, NA PASKU, PISAĆ LISTY, ROZMAWIAĆ, DOPYTYWAĆ SIĘ, ADMINISTROWAĆ, KAPITANOWAĆ, PROWADZIĆ MARSZEM, ZARZĄDZAĆ, USIDLAĆ, GOSPODARZYĆ, KOMUNIKOWAĆ SIĘ, ZAJMOWAĆ SIĘ, OPROWADZAĆ, STAWIAĆ PYTANIE, SIEDZIEĆ POD PANTOFLEM, DOWODZIĆ, SPRAWOWAĆ SIĘ, PRZEMYKAĆ, ROZPRAWIAĆ, SZEFOWAĆ, MIEĆ NA CELU, NEGOCJOWAĆ, POROZUMIEWAĆ SIĘ LISTOWNIE, ZDAWAĆ SPRAWĘ, PROWADZIĆ DALEJ, JECHAĆ, ZMIERZAĆ, MIEĆ PRZEWAGĘ, DOCIEKAĆ, CHODZIĆ JAK NA SZNURKU, OPOWIADAĆ, ŻYĆ, ORGANIZOWAĆ, MASZEROWAĆ, GOSPODAROWAĆ, OWIJAĆ SOBIE WOKÓŁ PALCA, KONTYNUOWAĆ, PROWADZIĆ INDAGACJĘ, KIEROWAĆ, UZALEŻNIAĆ, KOMENDEROWAĆ, KIEROWAĆ SAMOCHODEM, DĄŻYĆ DO, STAĆ NA CZELE, POROZUMIEWAĆ SIĘ, PYTAĆ, DEBATOWAĆ, SONDOWAĆ, PODPORZĄDKOWYWAĆ, PROWADZIĆ DO, POLEMIZOWAĆ, PAKTOWAĆ, GRAĆ PIERWSZE SKRZYPCE, CIĄGNĄĆ SIĘ, TRZYMAĆ POD PANTOFLEM, DOPROWADZAĆ, PROWADZIĆ ROKOWANIA, PROWADZIĆ KONWERSACJĘ, SKŁADAĆ RELACJĘ, PROWADZIĆ, WYWIADYWAĆ SIĘ, LIDEROWAĆ, PĘDZIĆ.

Szukaj synonimów do słowa

PROWADZIĆ NA PASKU inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia prowadzić na pasku?", jest:

1. Prowadzić na pasku to inaczej jeździć na głowie (pot.), owijać sobie wokół palca, podporządkowywać, trzymać pod pantoflem, ujeżdżać, usidlać, uzależniać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PROWADZIĆ NA PASKU

PROWADZIĆ NA PASKU
jeździć na głowie (pot.), owijać sobie wokół palca, podporządkowywać, trzymać pod pantoflem, ujeżdżać, usidlać, uzależniać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROWADZIĆ NA PASKU

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PROWADZIĆ NA PASKU

Quantcast