Synonimy do wyrażenia PRZYJACIELSKIE STOSUNKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PRZYJACIELSKIE STOSUNKI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PRZYJACIELSKIE STOSUNKI

PRZYJACIELSKIE STOSUNKI
to inaczej:

bliskie stosunki, komitywa, poufałość, zażyłośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BLISKIE STOSUNKI
to inaczej:

komitywa, poufałość, przyjacielskie stosunki, zażyłośćSTOSUNKI
to inaczej:

kontekst, okoliczności, sytuacja, warunkiSTOSUNKI
to inaczej:

relacje, układy, zależności, związkiSTOSUNKI
to inaczej:

układySTOSUNKI
to inaczej:

relacje, zależnościSTOSUNKI
to inaczej:

warunkiWCHODZIĆ W BLIŻSZE STOSUNKI
to inaczej:

kumać się, mieć do czynienia (książk.), obcować (książk.), pozostawać w komitywie, przestawać (przestarz.), wchodzić w bliższe stosunki (oficj.), zadawać sięSzukaj synonimów do słowa

PRZYJACIELSKIE STOSUNKI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia przyjacielskie stosunki?", jest:

1. Przyjacielskie stosunki to inaczej bliskie stosunki, komitywa, poufałość, zażyłość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PRZYJACIELSKIE STOSUNKI

PRZYJACIELSKIE STOSUNKI
bliskie stosunki, komitywa, poufałość, zażyłość

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PRZYJACIELSKIE STOSUNKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x