Synonimy do słowa PRZYJAZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRZYJAZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRZYJAZNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZYJAZNY
to inaczej:

pokojowyPRZYJAZNY
to inaczej:

przychylny, przyjacielski, życzliwyPRZYJAZNY
to inaczej:

przychylny, życzliwy, łaskawy, pokojowy, przyjacielskiPRZYJAZNY
to inaczej:

nieszkodliwy, wygodny, użyteczny, sprawnyPRZYJAZNY
to inaczej:

prosty, ergonomiczny, intuicyjny, łatwy w obsłudze, wygodny, sprawnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PRZYJAZNY.

Szukaj synonimów do słowa

PRZYJAZNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa przyjazny?", są:

1. Przyjazny to inaczej pokojowy.
2. Przyjazny to inaczej przychylny, przyjacielski, życzliwy.
3. Przyjazny to inaczej przychylny, życzliwy, łaskawy, pokojowy, przyjacielski.
4. Przyjazny to inaczej nieszkodliwy, wygodny, użyteczny, sprawny.
5. Przyjazny to inaczej prosty, ergonomiczny, intuicyjny, łatwy w obsłudze, wygodny, sprawny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PRZYJAZNY

PRZYJAZNY
pokojowy
PRZYJAZNY
przychylny, przyjacielski, życzliwy
PRZYJAZNY
przychylny, życzliwy, łaskawy, pokojowy, przyjacielski
PRZYJAZNY
nieszkodliwy, wygodny, użyteczny, sprawny
PRZYJAZNY
prosty, ergonomiczny, intuicyjny, łatwy w obsłudze, wygodny, sprawny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRZYJAZNY

PRZYJAZNY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRZYJAZNY

x