Synonimy do słowa SANATORIUM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SANATORIUM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SANATORIUM

SANATORIUM
to inaczej:

sanatorium, prewentorium (podrz.), sanatorium zapobiegawcze (podrz.), zakład lecznictwa (nadrz.), zakład leczniczy (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do SANATORIUM.

SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE
to inaczej:

prewentorium, sanatorium (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do SANATORIUM.

Szukaj synonimów do słowa

SANATORIUM inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa sanatorium?", jest:

1. Sanatorium to inaczej sanatorium, prewentorium (podrz.), sanatorium zapobiegawcze (podrz.), zakład lecznictwa (nadrz.), zakład leczniczy (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa SANATORIUM

SANATORIUM
sanatorium, prewentorium (podrz.), sanatorium zapobiegawcze (podrz.), zakład lecznictwa (nadrz.), zakład leczniczy (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SANATORIUM

SANATORIUM - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SANATORIUM

x