Synonimy do słowa SETNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SETNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SETNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SETNY
to inaczej:

błyskotliwy, pełen wdzięku, pełen wigoru, przedni (książk.), rewelacyjny, rozrywkowy, setny (przestarz.), szampański, wystrzałowy, wyśmienity, znakomitySETNY
to inaczej:

setna częśćSETNY
to inaczej:

błyskotliwy, rewelacyjny, wyśmienity, rozrywkowy, przedni, znakomity, pełny wdzięku, szampański, wystrzałowy, pełny wigoruPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SETNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa setny?", są:

1. Setny to inaczej błyskotliwy, pełen wdzięku, pełen wigoru, przedni (książk.), rewelacyjny, rozrywkowy, setny (przestarz.), szampański, wystrzałowy, wyśmienity, znakomity.
2. Setny to inaczej setna część.
3. Setny to inaczej błyskotliwy, rewelacyjny, wyśmienity, rozrywkowy, przedni, znakomity, pełny wdzięku, szampański, wystrzałowy, pełny wigoru.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SETNY

SETNY
błyskotliwy, pełen wdzięku, pełen wigoru, przedni (książk.), rewelacyjny, rozrywkowy, setny (przestarz.), szampański, wystrzałowy, wyśmienity, znakomity
SETNY
setna część
SETNY
błyskotliwy, rewelacyjny, wyśmienity, rozrywkowy, przedni, znakomity, pełny wdzięku, szampański, wystrzałowy, pełny wigoru

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SETNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SETNY

Quantcast