Synonimy do wyrażenia SPIS BIBLIOGRAFICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: SPIS BIBLIOGRAFICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia SPIS BIBLIOGRAFICZNY

SPIS BIBLIOGRAFICZNY
to inaczej:

bibliografia, literatura, indeks (nadrz.), rejestr (nadrz.), zestawienie (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

SPIS
to inaczej:

indeks, katalog, komput, lista, rejestr, wykaz, indeks (podrz.), rejestr (podrz.), zestawienie (podrz.), ewidencja (podrz.), indeks (podrz.), katalog (podrz.), rejestr (podrz.), rozkład (podrz.), corrigenda (książk.) (podrz.), errata (podrz.), spis poprawek (podrz.), sprostowanie omyłek (podrz.)SPIS
to inaczej:

katalog, zbiór danych, zestaw danychSPIS
to inaczej:

specyfikacja, wykaz, wymagania techniczneSPIS
to inaczej:

indeks, katalog, lista, menu, rejestr, wykaz, specyfikacja, wyliczenie, zestaw danych, zestawienieSPIS POPRAWEK
to inaczej:

corrigenda (książk.), errata, sprostowanie omyłekSPIS SŁÓW
to inaczej:

glosariusz, słowniczekSzukaj synonimów do słowa

SPIS BIBLIOGRAFICZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia spis bibliograficzny?", jest:

1. Spis bibliograficzny to inaczej bibliografia, literatura, indeks (nadrz.), rejestr (nadrz.), zestawienie (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia SPIS BIBLIOGRAFICZNY

SPIS BIBLIOGRAFICZNY
bibliografia, literatura, indeks (nadrz.), rejestr (nadrz.), zestawienie (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: SPIS BIBLIOGRAFICZNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x