Synonimy do słowa SYMPATYCZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SYMPATYCZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SYMPATYCZNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SYMPATYCZNY
to inaczej:

czuły, delikatny, łagodny, miły, potulny, przyjemny, subtelny, wrażliwySYMPATYCZNY
to inaczej:

przymilny, ujmującySYMPATYCZNY
to inaczej:

czuły, delikatny, koleżeński, łagodny, miły, przyjacielski, przyjemny, przymilny, serdeczny, subtelny, ujmujący, uprzejmy, wrażliwy, życzliwyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SYMPATYCZNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa sympatyczny?", są:

1. Sympatyczny to inaczej czuły, delikatny, łagodny, miły, potulny, przyjemny, subtelny, wrażliwy.
2. Sympatyczny to inaczej przymilny, ujmujący.
3. Sympatyczny to inaczej czuły, delikatny, koleżeński, łagodny, miły, przyjacielski, przyjemny, przymilny, serdeczny, subtelny, ujmujący, uprzejmy, wrażliwy, życzliwy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SYMPATYCZNY

SYMPATYCZNY
czuły, delikatny, łagodny, miły, potulny, przyjemny, subtelny, wrażliwy
SYMPATYCZNY
przymilny, ujmujący
SYMPATYCZNY
czuły, delikatny, koleżeński, łagodny, miły, przyjacielski, przyjemny, przymilny, serdeczny, subtelny, ujmujący, uprzejmy, wrażliwy, życzliwy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SYMPATYCZNY

SYMPATYCZNY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SYMPATYCZNY

x