Synonimy do słowa SZEF

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZEF.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZEF

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZEF
to inaczej:

boss, dyrektor, naczelny, prezes, pryncypał, stary, zwierzchnikSZEF
to inaczej:

dyrektor, kierownik, wódzSZEF
to inaczej:

gospodarz, mistrz, właściciel zakładuSZEF
to inaczej:

kierownik, naczelnik, przełożony, zwierzchnikSZEF
to inaczej:

(pot.) boss, dyrektor, głowa, kierownik, lider, mózg, prezes, pryncypał, przełożony, (pot.) stary, właściciel, zwierzchnik, naczelnikSZEF
to inaczej:

dowódca, naczelnik, przywódca, wódzSZEF
to inaczej:

przywódcaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do SZEF.

SZEF KUCHNI
to inaczej:

kuchmistrz, kucharz (nadrz.)SZEF RZĄDU
to inaczej:

premier, prezes rady ministrówSzukaj synonimów do słowa

SZEF inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa szef?", są:

1. Szef to inaczej boss, dyrektor, naczelny, prezes, pryncypał, stary, zwierzchnik.
2. Szef to inaczej dyrektor, kierownik, wódz.
3. Szef to inaczej gospodarz, mistrz, właściciel zakładu.
4. Szef to inaczej kierownik, naczelnik, przełożony, zwierzchnik.
5. Szef to inaczej (pot.) boss, dyrektor, głowa, kierownik, lider, mózg, prezes, pryncypał, przełożony, (pot.) stary, właściciel, zwierzchnik, naczelnik .
6. Szef to inaczej dowódca, naczelnik, przywódca, wódz.
7. Szef to inaczej przywódca.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa SZEF

SZEF
boss, dyrektor, naczelny, prezes, pryncypał, stary, zwierzchnik
SZEF
dyrektor, kierownik, wódz
SZEF
gospodarz, mistrz, właściciel zakładu
SZEF
kierownik, naczelnik, przełożony, zwierzchnik
SZEF
(pot.) boss, dyrektor, głowa, kierownik, lider, mózg, prezes, pryncypał, przełożony, (pot.) stary, właściciel, zwierzchnik, naczelnik
SZEF
dowódca, naczelnik, przywódca, wódz
SZEF
przywódca

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SZEF

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZEF

Quantcast