Synonimy do słowa WEKSEL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WEKSEL.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WEKSEL

WEKSEL
to inaczej:

weksel, trata (podrz.), weksel ciągniony (podrz.), weksel trasowany (podrz.), weksel prosty (podrz.), weksel sola (podrz.), weksel suchy (podrz.), weksel własny (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do WEKSEL.

WEKSEL CIĄGNIONY
to inaczej:

trata, weksel trasowanyWEKSEL PROSTY
to inaczej:

weksel sola, weksel suchy, weksel własnyWEKSEL SOLA
to inaczej:

weksel prosty, weksel suchy, weksel własnyWEKSEL SUCHY
to inaczej:

weksel prosty, weksel sola, weksel własnyWEKSEL TRASOWANY
to inaczej:

trata, weksel ciągnionyWEKSEL WŁASNY
to inaczej:

weksel prosty, weksel sola, weksel suchySzukaj synonimów do słowa

WEKSEL inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa weksel?", jest:

1. Weksel to inaczej weksel, trata (podrz.), weksel ciągniony (podrz.), weksel trasowany (podrz.), weksel prosty (podrz.), weksel sola (podrz.), weksel suchy (podrz.), weksel własny (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa WEKSEL

WEKSEL
weksel, trata (podrz.), weksel ciągniony (podrz.), weksel trasowany (podrz.), weksel prosty (podrz.), weksel sola (podrz.), weksel suchy (podrz.), weksel własny (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WEKSEL

WEKSEL - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WEKSEL

x