Synonimy do wyrażenia WLEPIĆ GAŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WLEPIĆ GAŁY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WLEPIĆ GAŁY

WLEPIĆ GAŁY
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrokPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

WYBAŁUSZAĆ GAŁY
to inaczej:

gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

WLEPIĆ GAŁY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wlepić gały?", jest:

1. Wlepić gały to inaczej gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrok.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WLEPIĆ GAŁY

WLEPIĆ GAŁY
gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrok

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WLEPIĆ GAŁY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x