Synonimy do słowa OSTRY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OSTRY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OSTRY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 20 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OSTRY
to inaczej:

badawczy, bystry, przejmujący, przenikliwy, przeszywającyOSTRY
to inaczej:

cięty, gryzący, szczypiącyOSTRY
to inaczej:

dosadny, palący, pieprzny, pikantnyOSTRY
to inaczej:

dotkliwy, głęboki, intensywny, mocny, prawdziwy, przemożny, przenikliwy, silny, żywyOSTRY
to inaczej:

kłujący, palący, piekący, przenikliwy, przeszywający, rozdzierający, świdrującyOSTRY
to inaczej:

nieoszlifowany, nierówny, szorstki, zgrubnyOSTRY
to inaczej:

wyrazistyOSTRY
to inaczej:

nieoszlifowany, nierówny, spiczasty, szpiczasty, tnący, wyostrzonyOSTRY
to inaczej:

pikantnyOSTRY
to inaczej:

aromatyczny, intensywny, mocny, palący, piekący, pieprzny, gorzki, szczypiący, gryzącyOSTRY
to inaczej:

wyrazisty, wyraźnyOSTRY
to inaczej:

brutalny, mocny, poważny, silny, burzliwy, gwałtowny, ciężki, intensywnyOSTRY
to inaczej:

badawczy, bystry, przenikliwy, srogi, surowy, szorstki, zjadliwy, złośliwy, bezwzględny, rygorystyczny, wymagający, nieprzychylny, karcący, opryskliwy, niegrzeczny, stanowczyOSTRY
to inaczej:

cięty, mocny, pieprzny, wyrazisty, uszczypliwy, złośliwy, kłujący, szorstkiOSTRY
to inaczej:

przenikliwy, rozdzierający, surowy, dotkliwy, mocny, piekący, głęboki, uporczywy, przejmujący, silny, świdrujący, kłujący, przeszywający, srogi, intensywny, szczypiący, dokuczliwy, zimny, lodowaty, chłodnyOSTRY
to inaczej:

gryzący, intensywny, mocny, rażący, silny, uporczywyOSTRY
to inaczej:

intensywny, mocny, szybki, nagły, gwałtowny, dynamicznyOSTRY
to inaczej:

jaskrawy, intensywny, mocny, wyrazisty, (pot.) zjadliwy, żywyOSTRY
to inaczej:

jaskrawy, intensywny, jasny, jaśniejący, kłujący, mocny, rażący, silny, oślepiającoOSTRY
to inaczej:

kłujący, mocny, piskliwy, przejmujący, przeszywający, rozdzierający, świdrujący, uporczywy, wysoki, przeraźliwy, przenikliwyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OSTRY.

NADAĆ OSTRY KONIEC
to inaczej:

zaostrzyćSzukaj synonimów do słowa

OSTRY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ostry?", są:

1. Ostry to inaczej badawczy, bystry, przejmujący, przenikliwy, przeszywający.
2. Ostry to inaczej cięty, gryzący, szczypiący.
3. Ostry to inaczej dosadny, palący, pieprzny, pikantny.
4. Ostry to inaczej dotkliwy, głęboki, intensywny, mocny, prawdziwy, przemożny, przenikliwy, silny, żywy.
5. Ostry to inaczej kłujący, palący, piekący, przenikliwy, przeszywający, rozdzierający, świdrujący.
6. Ostry to inaczej nieoszlifowany, nierówny, szorstki, zgrubny.
7. Ostry to inaczej wyrazisty.
8. Ostry to inaczej nieoszlifowany, nierówny, spiczasty, szpiczasty, tnący, wyostrzony.
9. Ostry to inaczej pikantny.
10. Ostry to inaczej aromatyczny, intensywny, mocny, palący, piekący, pieprzny, gorzki, szczypiący, gryzący.
11. Ostry to inaczej wyrazisty, wyraźny.
12. Ostry to inaczej brutalny, mocny, poważny, silny, burzliwy, gwałtowny, ciężki, intensywny.
13. Ostry to inaczej badawczy, bystry, przenikliwy, srogi, surowy, szorstki, zjadliwy, złośliwy, bezwzględny, rygorystyczny, wymagający, nieprzychylny, karcący, opryskliwy, niegrzeczny, stanowczy .
14. Ostry to inaczej cięty, mocny, pieprzny, wyrazisty, uszczypliwy, złośliwy, kłujący, szorstki.
15. Ostry to inaczej przenikliwy, rozdzierający, surowy, dotkliwy, mocny, piekący, głęboki, uporczywy, przejmujący, silny, świdrujący, kłujący, przeszywający, srogi, intensywny, szczypiący, dokuczliwy, zimny, lodowaty, chłodny .
16. Ostry to inaczej gryzący, intensywny, mocny, rażący, silny, uporczywy.
17. Ostry to inaczej intensywny, mocny, szybki, nagły, gwałtowny, dynamiczny.
18. Ostry to inaczej jaskrawy, intensywny, mocny, wyrazisty, (pot.) zjadliwy, żywy.
19. Ostry to inaczej jaskrawy, intensywny, jasny, jaśniejący, kłujący, mocny, rażący, silny, oślepiająco.
20. Ostry to inaczej kłujący, mocny, piskliwy, przejmujący, przeszywający, rozdzierający, świdrujący, uporczywy, wysoki, przeraźliwy, przenikliwy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 20.

Synonimy słownikowe do słowa OSTRY

OSTRY
badawczy, bystry, przejmujący, przenikliwy, przeszywający
OSTRY
cięty, gryzący, szczypiący
OSTRY
dosadny, palący, pieprzny, pikantny
OSTRY
dotkliwy, głęboki, intensywny, mocny, prawdziwy, przemożny, przenikliwy, silny, żywy
OSTRY
kłujący, palący, piekący, przenikliwy, przeszywający, rozdzierający, świdrujący
OSTRY
nieoszlifowany, nierówny, szorstki, zgrubny
OSTRY
wyrazisty
OSTRY
nieoszlifowany, nierówny, spiczasty, szpiczasty, tnący, wyostrzony
OSTRY
pikantny
OSTRY
aromatyczny, intensywny, mocny, palący, piekący, pieprzny, gorzki, szczypiący, gryzący
OSTRY
wyrazisty, wyraźny
OSTRY
brutalny, mocny, poważny, silny, burzliwy, gwałtowny, ciężki, intensywny
OSTRY
badawczy, bystry, przenikliwy, srogi, surowy, szorstki, zjadliwy, złośliwy, bezwzględny, rygorystyczny, wymagający, nieprzychylny, karcący, opryskliwy, niegrzeczny, stanowczy
OSTRY
cięty, mocny, pieprzny, wyrazisty, uszczypliwy, złośliwy, kłujący, szorstki
OSTRY
przenikliwy, rozdzierający, surowy, dotkliwy, mocny, piekący, głęboki, uporczywy, przejmujący, silny, świdrujący, kłujący, przeszywający, srogi, intensywny, szczypiący, dokuczliwy, zimny, lodowaty, chłodny
OSTRY
gryzący, intensywny, mocny, rażący, silny, uporczywy
OSTRY
intensywny, mocny, szybki, nagły, gwałtowny, dynamiczny
OSTRY
jaskrawy, intensywny, mocny, wyrazisty, (pot.) zjadliwy, żywy
OSTRY
jaskrawy, intensywny, jasny, jaśniejący, kłujący, mocny, rażący, silny, oślepiająco
OSTRY
kłujący, mocny, piskliwy, przejmujący, przeszywający, rozdzierający, świdrujący, uporczywy, wysoki, przeraźliwy, przenikliwy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSTRY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OSTRY

Quantcast