Synonimy do wyrażenia PEWNY SIEBIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PEWNY SIEBIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PEWNY SIEBIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PEWNY SIEBIE
to inaczej:

asertywny, kategoryczny, otwarty, stanowczy, zdecydowanyPEWNY SIEBIE
to inaczej:

dufny, hardy, zarozumiały, zuchwałyPEWNY SIEBIE
to inaczej:

przekonany, ufnyPEWNY SIEBIE
to inaczej:

buńczuczny, butny, chełpliwy, dumny jak paw, hardy, przekorny, pyszałkowaty, pyszny, wyniosły, wyzywający, zaczepny, zadufany, zadziorny, zarozumiały, zawadiacki, zuchwały, asertywny, przebojowy, śmiały, wygadany, zdecydowany, bezczelny, nieskromny, protekcjonalny, triumfalny, bojowy, chwacki, dzielny, nieulękły, nieustraszony, odważny, dumny, niedostępny, nieprzystępny, napuszony, zadufany w sobie, zdeterminowany, tryumfalny, kategoryczny, mocny, nieznoszący sprzeciwu, ostry, stanowczy, twardy, zasadniczy, przekonanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PEWNY SIEBIE.

BADANIE SAMEGO SIEBIE
to inaczej:

samoobserwacjaBLISKO SIEBIE
to inaczej:

tuż obokBRAĆ NA SIEBIE
to inaczej:

podejmować się, przedsiębrać (przestarz.), przejmować, przyjmowaćBRAĆ NA SIEBIE
to inaczej:

podejmować się, zobowiązywać sięDOJŚĆ DO SIEBIE
to inaczej:

ochłonąć, opamiętać się, opanować się, oprzytomnieć, uspokoić się, zmitygować sięDOJŚĆ DO SIEBIE
to inaczej:

powrócić do zdrowia, wydobrzeć (pot.), wykurować się, wyzdrowiećDOJŚĆ DO SIEBIE
to inaczej:

uspokoić się, wyleczyć się, wykurować się, opanować się, powrócić do zdrowia, opamiętać się, oprzytomniećNAKŁADAĆ NA SIEBIE SZPACHEL
to inaczej:

malować się, nakładać na siebie szpachel (pot.), pacykować się (pot.), robić makijaż, szminkować sięNIE DOPUSZCZAĆ DO SIEBIE
to inaczej:

dystansować się, nie ulegać, odmawiać, odnosić się z rezerwą, odżegnywać się, opierać się, oponować, przeciwstawiać się, stawać okoniem, stronić, wzbraniać się, wzdragać sięNIE DOPUSZCZAĆ DO SIEBIE
to inaczej:

odżegnywać się, odnosić się z rezerwą, wzdragać się, przeciwstawiać się, opierać się, wzbraniać się, stawać okoniemOBRAZ SAMEGO SIEBIE
to inaczej:

ocena samego siebie, samoocenaOBSERWOWAĆ SAMEGO SIEBIE
to inaczej:

patrzeć w siebieOCENA SAMEGO SIEBIE
to inaczej:

obraz samego siebie, samoocenaODPĘDZAĆ OD SIEBIE
to inaczej:

oganiać się, opędzać sięPATRZEĆ W SIEBIE
to inaczej:

obserwować samego siebiePEWNOŚĆ SIEBIE
to inaczej:

asertywność, śmiałość, zdecydowanie, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.)PEWNY
to inaczej:

autorytatywny, miarodajny, wiarygodnyPEWNY
to inaczej:

bezawaryjny (specjalist.), bezusterkowy (specjalist.), niezawodny, solidnyPEWNY
to inaczej:

bezbłędny, nieomylnyPEWNY
to inaczej:

bezpieczny, sprawdzony, wypróbowanyPEWNY
to inaczej:

dziarski, energiczny, raźnyPEWNY
to inaczej:

godny zaufania, spolegliwy (przestarz.), wierny, zaufanyPEWNY
to inaczej:

gwarantowany, murowany (pot.), niechybny, nieodwołalny, nieuchronny, nieunikniony, przesądzony, fatalny (podrz.)PEWNY
to inaczej:

mocny, regularny, równyPEWNY
to inaczej:

pewien, przekonany, przeświadczony, utwierdzonyPEWNY
to inaczej:

przeświadczony, przekonany, uparty, utwierdzony, ufny, wierzącyPEWNY
to inaczej:

ufającyPEWNY
to inaczej:

gwarantowany, murowany, niechybny, nieomylny, nieuchronny, nieunikniony, niewątpliwy, przesądzony, uzasadniony, udowodniony, niezaprzeczalny, niezbity, bezsprzeczny, bezspornyPEWNY
to inaczej:

bezpieczny, godny zaufania, kompetentny, oddany, miarodajny, (książk.) spolegliwy, sprawdzony, wiarygodny, wierny, wypróbowany, zaufany, zasługujący na zaufanie, niezagrożonyPEWNY
to inaczej:

autorytatywny, dziarski, energiczny, mocny, twardy, stanowczy, zdecydowany, zdeterminowany, śmiałyPEWNY
to inaczej:

bezawaryjny, bezusterkowy, regularny, bezbłędny, niezawodny, rzetelny, solidny, skuteczny, dobry, sprawny, wprawny, biegły, płynny, umiejętnyPRZED SIEBIE
to inaczej:

do przodu, naprzód, w przódROBIĆ Z SIEBIE DURNIA
to inaczej:

zbłaźnić sięSTAWIAĆ SIEBIE
to inaczej:

mienić się (przestarz.), pozować, przedstawiać się, uważać sięŚCIĄGNĄĆ NA SIEBIE
to inaczej:

nabawić się, napytać sobie, przysporzyć sobie, uwikłać się, wpakować się, wpędzić sięWYDAWAĆ Z SIEBIE
to inaczej:

przynosić plonWYDUSIĆ Z SIEBIE
to inaczej:

wykrztusić, wyrzucić z siebieWYRZUCIĆ Z SIEBIE
to inaczej:

wydusić z siebie, wykrztusićWZIĄĆ NA SIEBIE
to inaczej:

podjąć się, zobowiązać sięZAPATRZONY W SIEBIE
to inaczej:

aspołeczny, egoistyczny, interesowny, samolubny, sobkowski, partykularny (podrz.), partykularystyczny (podrz.), egocentryczny (podrz.), zapatrzony we własny pępek (pot.) (podrz.)ZARZUCIĆ COŚ NA SIEBIE
to inaczej:

odziać się, odziewać się, stroić się, ubierać sięSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PEWNY SIEBIE.

PRZEJĄĆ, STROIĆ SIĘ, NIECHYBNY, WYDOBRZEĆ, USPOKOIĆ SIĘ, BUTA, BRAĆ NA SIEBIE, SOBKOWSKI, ŚMIAŁOŚĆ, STAWIAĆ SIEBIE, OCHŁONĄĆ, PEWNY, BADANIE SAMEGO SIEBIE, PODEJMOWAĆ SIĘ, SOLIDNY, MALOWAĆ SIĘ, OPONOWAĆ, WŚCIEC, WYPRÓBOWANY, WIERNY, DO PRZODU, WYMAMROTAĆ, ZMITYGOWAĆ SIĘ, ZBŁAŹNIĆ SIĘ, NAKŁADAĆ NA SIEBIE SZPACHEL, NIEUCHRONNY, OPAMIĘTAĆ SIĘ, PRZYNOSIĆ PLON, DZIELNOŚĆ, OCENA SAMEGO SIEBIE, PEWIEN, HARDOŚĆ, WIARYGODNY, BEZBŁĘDNY, MIESZAĆ, ODŻEGNYWAĆ SIĘ, PRZEDSIĘBRAĆ, ODZIEWAĆ SIĘ, ROBIĆ Z SIEBIE DURNIA, MIENIĆ SIĘ, UBIERAĆ SIĘ, SZMINKOWAĆ SIĘ, OZDROWIEĆ, UTWIERDZONY, ODPĘDZAĆ OD SIEBIE, ZAUFANY, BLISKO SIEBIE, SAMOOBSERWACJA, WZBRANIAĆ SIĘ, HARDY, DOJŚĆ DO SIEBIE, NAPYTAĆ SOBIE, WPAKOWAĆ SIĘ, NIE ULEGAĆ, GODNY ZAUFANIA, ASERTYWNOŚĆ, PEWNOŚĆ SIEBIE, OGANIAĆ SIĘ, TWARDY, TUMIWISIZM, PRZEŚWIADCZONY, EGOISTYCZNY, RÓWNY, ZAROZUMIAŁY, OPĘDZAĆ SIĘ, WYNIOSŁOŚĆ, MIARODAJNY, SPOLEGLIWY, AKLIMATYZOWAĆ SIĘ, MOCNY, ASPOŁECZNY, OBSERWOWAĆ SAMEGO SIEBIE, AUTORYTATYWNY, ODMAWIAĆ, BEZPIECZNY, ZADUFANIE, WYKRZTUSIĆ, STAWAĆ OKONIEM, INTERESOWNY, CNOTA, POZOWAĆ, OBEJRZEĆ SIĘ, DYSTANSOWAĆ SIĘ, NIEPOKORNOŚĆ, NIEUNIKNIONY, PROSIĆ, PRZEDSTAWIAĆ SIĘ, BEZAWARYJNY, WYBĄKAĆ, ZAPATRZONY W SIEBIE, WPĘDZIĆ SIĘ, SAMOOCENA, ZUCHWAŁY, ŚCIĄGNĄĆ NA SIEBIE, WYDUKAĆ, SKUTECZNY, RAŹNY, UWAŻAĆ SIĘ, POWRÓCIĆ DO ZDROWIA, NIEODWOŁALNY, KATEGORYCZNY, NIEPODWAŻALNY, NIEZŁOMNY, ODZIAĆ SIĘ, BEZUSTERKOWY, PATRZEĆ W SIEBIE, REGULARNY, DUFNY, REZON, PRZECIWSTAWIAĆ SIĘ, OPRZYTOMNIEĆ, PRZEKONANY, W PRZÓD, NIEŚMIAŁOŚĆ, OPIERAĆ SIĘ, UWIKŁAĆ SIĘ, UFNY, TUŻ OBOK, WZIĄĆ NA SIEBIE, SPRAWDZONY, ZAAKLIMATYZOWAĆ SIĘ, NABAWIĆ SIĘ, FASON, ZDECYDOWANY, WYDAWAĆ Z SIEBIE, DEPRYMUJĄCY, ŻELAZNY, DZIARSKI, ROBIĆ MAKIJAŻ, EWIDENTNY, WYRZUCIĆ Z SIEBIE, NIEOMYLNY, OPANOWAĆ SIĘ, SAMOLUBNY, PRZESĄDZONY, KOMPETENTNY, WYDUSIĆ Z SIEBIE, PRZED SIEBIE, NIE DOPUSZCZAĆ DO SIEBIE, PRZYSPORZYĆ SOBIE, WYZDROWIEĆ, STRONIĆ, MUROWANY, PACYKOWAĆ SIĘ, WZDRAGAĆ SIĘ, GWARANTOWANY, STANOWCZY, PRZEJMOWAĆ, NAPRZÓD, NIEŚMIAŁY, ODNOSIĆ SIĘ Z REZERWĄ, NA WPROST, ENERGICZNY, ZDECYDOWANIE, ODPYCHAĆ, NIEZAWODNY, PRZYJMOWAĆ, ZARZUCIĆ COŚ NA SIEBIE, ASERTYWNY, ABNEGACJA, OBRAZ SAMEGO SIEBIE, OTWARTY, PRZYMIOT, WYKUROWAĆ SIĘ, NIEJAKI.

Szukaj synonimów do słowa

PEWNY SIEBIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pewny siebie?", są:

1. Pewny siebie to inaczej asertywny, kategoryczny, otwarty, stanowczy, zdecydowany.
2. Pewny siebie to inaczej dufny, hardy, zarozumiały, zuchwały.
3. Pewny siebie to inaczej przekonany, ufny.
4. Pewny siebie to inaczej buńczuczny, butny, chełpliwy, dumny jak paw, hardy, przekorny, pyszałkowaty, pyszny, wyniosły, wyzywający, zaczepny, zadufany, zadziorny, zarozumiały, zawadiacki, zuchwały, asertywny, przebojowy, śmiały, wygadany, zdecydowany, bezczelny, nieskromny, protekcjonalny, triumfalny, bojowy, chwacki, dzielny, nieulękły, nieustraszony, odważny, dumny, niedostępny, nieprzystępny, napuszony, zadufany w sobie, zdeterminowany, tryumfalny, kategoryczny, mocny, nieznoszący sprzeciwu, ostry, stanowczy, twardy, zasadniczy, przekonany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PEWNY SIEBIE

PEWNY SIEBIE
asertywny, kategoryczny, otwarty, stanowczy, zdecydowany
PEWNY SIEBIE
dufny, hardy, zarozumiały, zuchwały
PEWNY SIEBIE
przekonany, ufny
PEWNY SIEBIE
buńczuczny, butny, chełpliwy, dumny jak paw, hardy, przekorny, pyszałkowaty, pyszny, wyniosły, wyzywający, zaczepny, zadufany, zadziorny, zarozumiały, zawadiacki, zuchwały, asertywny, przebojowy, śmiały, wygadany, zdecydowany, bezczelny, nieskromny, protekcjonalny, triumfalny, bojowy, chwacki, dzielny, nieulękły, nieustraszony, odważny, dumny, niedostępny, nieprzystępny, napuszony, zadufany w sobie, zdeterminowany, tryumfalny, kategoryczny, mocny, nieznoszący sprzeciwu, ostry, stanowczy, twardy, zasadniczy, przekonany

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PEWNY SIEBIE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PEWNY SIEBIE

Quantcast