Synonimy do słowa BUTA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BUTA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BUTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BUTA
to inaczej:

arogancja, bezczelność, butność, chucpa, czelność, hucpa, impertynencja, nadętość (pot.), pyszałkowatość, tupet, zarozumiałość, zuchwalstwo, zuchwałość, narowy (specjalist.) (nadrz.), niedoskonałość (nadrz.), niekorzyść (nadrz.), przypadłość (nadrz.), przywara (nadrz.), słabostka (nadrz.), słabość (nadrz.), śmiesznostka (książk.) (nadrz.), ujemna strona (nadrz.), ułomność (nadrz.), wada charakteru (nadrz.)BUTA
to inaczej:

duma, hardość, napuszenie, pycha, rezon, wyniosłośćBUTA
to inaczej:

pewność siebie, butność, nadętość, duma, prostactwo, pyszałkowatość, grubiaństwo, czelność, arogancja, napuszenie, zuchwalstwo, niepokorność, impertynencja, zarozumiałość, zadufanie, rezon, hucpa, pycha, tupet, hardość, wyniosłość, puszenie sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ROBIĆ BUTA
to inaczej:

głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wała, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzić węgorza, drażnić byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, rwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkę, polerować gałkę, masturbacja, samogwałt, ipsacja , autoerotyzm, onanizm, walenie koniaSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

GŁADZIĆ WĘGORZA, KLEPAĆ RYNNĘ, TUPET, STROBILIZOWAĆ TASIEMCA, PRZYWARA, ŚMIESZNOSTKA, CHAPAĆ ORGANA, GRUCHAĆ FRĘDZLA, SŁABOŚĆ, NIEDOSKONAŁOŚĆ, TRENOWAĆ WYCIORA, MUSZTROWAĆ JUNGSA, TŁOCZYĆ GALARETĘ, DRAŻNIĆ BYKA, SZOROWAĆ ZBROJE, RĄBAĆ SZKAPĘ, PYCHA, DUSIĆ FLAKA, KARCZOWAĆ FORESTA, TRZĄCHAĆ KAPCIA, DUMA, FALOWAĆ OGÓRA, CIOSAĆ PALA, KLEPAĆ BANANA, PUCOWAĆ TORPEDĘ, MĘCZYĆ PAŁĘ, ĆWICZYĆ MŁODEGO, CZAROWAĆ RÓŻDŻKĘ, PLUMKAĆ WAJCHĘ, FASOWAĆ SZWUNGA, WADA CHARAKTERU, REZON, MARSZCZYĆ FREDA, CUCIĆ KAPUCYNA, STRUGAĆ RYSIA, PROSTACTWO, TUCZYĆ EPHRAIMA, SMYRAĆ GWOŹDZIA, TOCZYĆ MAJONEZA, CZOCHRAĆ PREDATORA, WBIJAĆ SMYKA, AROGANCJA, BIĆ WACŁAWA, IMPERTYNENCJA, PRZYPADŁOŚĆ, GŁASKAĆ ŁABĘDZIA, PĘDZIĆ KAKTUSA, CHUCPA, WALENIE KONIA, DOBRUCHAĆ KATA, DUSIĆ WĘŻA, STROSZYĆ BOBRA, NĘKAĆ JASZCZURA, SIEKAĆ WAFLA, HARDOŚĆ, ŚCINAĆ TŁOKA, ŁUPAĆ ORZESZKA, STUKAĆ FAJĘ, CZELNOŚĆ, ŁYPAĆ KŁOSA, ZUCHWALSTWO, GNĘBIĆ KARMINADLA, WOSKOWAĆ LUFĘ, CIĄGAĆ STRZAŁĘ, POLEROWAĆ KOLBĘ, STRASZYĆ WĘŻA, ŚMIGAĆ WAŁA, FREZOWAĆ TRZONKA, WYNIOSŁOŚĆ, PYSZAŁKOWATOŚĆ, CYKLINOWAĆ KLEPKĘ, MUSKAĆ PIENIEK, NADĘTOŚĆ, ISKAĆ FISTASZKA, BEZCZELNOŚĆ, KARCIĆ PREZESA, ŁUSKAĆ KACZANA, GRUBIAŃSTWO, BŁOGOSŁAWIĆ PLEBANA, OBIERAĆ PARÓWKĘ, PRĘŻYĆ STRUNĘ, UŁOMNOŚĆ, OPRAWIAĆ GNATA, TASOWAĆ DŻORDŻA, RYPAĆ DZIDĘ, CISKAĆ KAŁASZA, FAŁDOWAĆ MUTONA, PATROSZYĆ ŚLEDZIA, WALIĆ GRUSZKĘ, PSTRYKAĆ PYTĘ, WYRZYMAĆ PISIORA, SZLIFOWAĆ STALAGMIT, DRAPAĆ KONARA, TRZEPAĆ PRĄCIE, JECHAĆ JASIA, PIENIĆ RURĘ, KLEPAĆ NIEMCA PO HEŁMIE, NAPUSZENIE, MŁÓCIĆ CAPA, UBIJAĆ SCHABA, MASTURBACJA, STROIĆ FLETA, PUKAĆ W JAJKO, HUCPA, SZTURCHAĆ SMOKA, HEBLOWAĆ BELĘ, PUKAĆ ĆWIEKA, SŁABOSTKA, CYKAĆ ŚWIERSZCZA, POLEROWAĆ GAŁKĘ, ZADUFANIE, SZKOLIĆ MAJSTRA, CIUMKAĆ BIGOSA, ZAROZUMIAŁOŚĆ, PODKRĘCAĆ KNOTA, BUTNOŚĆ, RWAĆ SOPLA, IMAĆ DRĄGA, POMPOWAĆ BUDYŃ, NAROWY, NIEPOKORNOŚĆ, RĄBAĆ KŁODĘ, RYPAĆ ŹREBAKA, STUDZIĆ PRĘTA, GRZAĆ MUŁA, DUSIĆ PYTONA, BZYKAĆ TRZMIELA, PITRASIĆ MINOGA, NIEKORZYŚĆ, UJEMNA STRONA, NIAŃCZYĆ SMERFUSIA, CZESAĆ PAFNUCEGO, KULAĆ BOBSONA, BLASZCZYĆ PYTONGA, ROBIĆ BUTA, PRZECHWAŁKA, BRECHTAĆ SERDLA, KRĘCIĆ TULEJE, ZUCHWAŁOŚĆ, TARGAĆ WIHAJSTRA.

Szukaj synonimów do słowa

BUTA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa buta?", są:

1. Buta to inaczej arogancja, bezczelność, butność, chucpa, czelność, hucpa, impertynencja, nadętość (pot.), pyszałkowatość, tupet, zarozumiałość, zuchwalstwo, zuchwałość, narowy (specjalist.) (nadrz.), niedoskonałość (nadrz.), niekorzyść (nadrz.), przypadłość (nadrz.), przywara (nadrz.), słabostka (nadrz.), słabość (nadrz.), śmiesznostka (książk.) (nadrz.), ujemna strona (nadrz.), ułomność (nadrz.), wada charakteru (nadrz.).
2. Buta to inaczej duma, hardość, napuszenie, pycha, rezon, wyniosłość.
3. Buta to inaczej pewność siebie, butność, nadętość, duma, prostactwo, pyszałkowatość, grubiaństwo, czelność, arogancja, napuszenie, zuchwalstwo, niepokorność, impertynencja, zarozumiałość, zadufanie, rezon, hucpa, pycha, tupet, hardość, wyniosłość, puszenie się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa BUTA

BUTA
arogancja, bezczelność, butność, chucpa, czelność, hucpa, impertynencja, nadętość (pot.), pyszałkowatość, tupet, zarozumiałość, zuchwalstwo, zuchwałość, narowy (specjalist.) (nadrz.), niedoskonałość (nadrz.), niekorzyść (nadrz.), przypadłość (nadrz.), przywara (nadrz.), słabostka (nadrz.), słabość (nadrz.), śmiesznostka (książk.) (nadrz.), ujemna strona (nadrz.), ułomność (nadrz.), wada charakteru (nadrz.)
BUTA
duma, hardość, napuszenie, pycha, rezon, wyniosłość
BUTA
pewność siebie, butność, nadętość, duma, prostactwo, pyszałkowatość, grubiaństwo, czelność, arogancja, napuszenie, zuchwalstwo, niepokorność, impertynencja, zarozumiałość, zadufanie, rezon, hucpa, pycha, tupet, hardość, wyniosłość, puszenie się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BUTA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x