Synonimy do słowa MASTURBACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MASTURBACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MASTURBACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MASTURBACJA
to inaczej:

autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)MASTURBACJA
to inaczej:

(specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałtMASTURBACJA
to inaczej:

autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobraMASTURBACJA
to inaczej:

głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

TRZĄCHAĆ KAPCIA, MARSZCZYĆ FREDA, SZOROWAĆ ZBROJE, FREZOWAĆ TRZONKA, STUKAĆ FAJĘ, WBIJAĆ SMYKA, ISKAĆ FISTASZKA, BŁOGOSŁAWIĆ PLEBANA, FAŁDOWAĆ MUTONA, IMAĆ DRĄGA, DRAŻNIĆ BYKA, ROBIĆ BUTA, DUSIĆ FLAKA, WALIĆ GRUSZKĘ, HEBLOWAĆ BELĘ, MUSKAĆ PIENIEK, GŁADZIĆ WĘGORZA, KRĘCIĆ TULEJE, IPSACJA, NĘKAĆ JASZCZURA, WYRZYMAĆ PISIORA, CUCIĆ KAPUCYNA, TRENOWAĆ WYCIORA, ŚMIGAĆ WAŁA, TUCZYĆ EPHRAIMA, POMPOWAĆ BUDYŃ, RYPAĆ ŹREBAKA, CYKAĆ ŚWIERSZCZA, SZKOLIĆ MAJSTRA, GRUCHAĆ FRĘDZLA, TARGAĆ WIHAJSTRA, PODKRĘCAĆ KNOTA, POLEROWAĆ KOLBĘ, STRUGAĆ RYSIA, PIENIĆ RURĘ, PALCÓWA, OPRAWIAĆ GNATA, AUTOEROTYZM, CZAROWAĆ RÓŻDŻKĘ, STROBILIZOWAĆ TASIEMCA, GŁASKAĆ ŁABĘDZIA, KLEPAĆ NIEMCA PO HEŁMIE, SZLIFOWAĆ STALAGMIT, CIĄGAĆ STRZAŁĘ, KLEPAĆ RYNNĘ, FASOWAĆ SZWUNGA, SAMOGWAŁT, KARCIĆ PREZESA, ŚCINAĆ TŁOKA, MUSZTROWAĆ JUNGSA, PUKAĆ W JAJKO, PLUMKAĆ WAJCHĘ, NIAŃCZYĆ SMERFUSIA, ONANIZM, BZYKAĆ TRZMIELA, TŁOCZYĆ GALARETĘ, SIEKAĆ WAFLA, CZOCHRAĆ PREDATORA, RĄBAĆ SZKAPĘ, ŁYPAĆ KŁOSA, POLEROWAĆ GAŁKĘ, PĘDZIĆ KAKTUSA, TRZEPAĆ PRĄCIE, RWAĆ SOPLA, KLEPAĆ BANANA, PATROSZYĆ ŚLEDZIA, CHAPAĆ ORGANA, RĄBAĆ KŁODĘ, CYKLINOWAĆ KLEPKĘ, PALCÓWKA, ŁUSKAĆ KACZANA, PUCOWAĆ TORPEDĘ, WALENIE KONIA, STUDZIĆ PRĘTA, STRASZYĆ WĘŻA, JECHAĆ JASIA, KARCZOWAĆ FORESTA, FALOWAĆ OGÓRA, BRECHTAĆ SERDLA, BIĆ WACŁAWA, KULAĆ BOBSONA, ĆWICZYĆ MŁODEGO, UBIJAĆ SCHABA, GNĘBIĆ KARMINADLA, DOBRUCHAĆ KATA, MĘCZYĆ PAŁĘ, PITRASIĆ MINOGA, RYPAĆ DZIDĘ, CISKAĆ KAŁASZA, PRĘŻYĆ STRUNĘ, OBIERAĆ PARÓWKĘ, SMYRAĆ GWOŹDZIA, PSTRYKAĆ PYTĘ, DUSIĆ WĘŻA, TOCZYĆ MAJONEZA, GRZAĆ MUŁA, SZTURCHAĆ SMOKA, BLASZCZYĆ PYTONGA, MŁÓCIĆ CAPA, CIUMKAĆ BIGOSA, DUSIĆ PYTONA, STROIĆ FLETA, CZESAĆ PAFNUCEGO, TASOWAĆ DŻORDŻA, PUKAĆ ĆWIEKA, DRAPAĆ KONARA, STROSZYĆ BOBRA, CIOSAĆ PALA, ŁUPAĆ ORZESZKA, WOSKOWAĆ LUFĘ.

Szukaj synonimów do słowa

MASTURBACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa masturbacja?", są:

1. Masturbacja to inaczej autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.).
2. Masturbacja to inaczej (specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałt.
3. Masturbacja to inaczej autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobra.
4. Masturbacja to inaczej głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa MASTURBACJA

MASTURBACJA
autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)
MASTURBACJA
(specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałt
MASTURBACJA
autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobra
MASTURBACJA
głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkę

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MASTURBACJA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x