Synonimy do słowa MASTURBACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MASTURBACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MASTURBACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MASTURBACJA
to inaczej:

autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)MASTURBACJA
to inaczej:

(specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałtMASTURBACJA
to inaczej:

autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobraMASTURBACJA
to inaczej:

głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do MASTURBACJA.

ŁUPAĆ ORZESZKA, MĘCZYĆ PAŁĘ, PATROSZYĆ ŚLEDZIA, PLUMKAĆ WAJCHĘ, RĄBAĆ KŁODĘ, STROIĆ FLETA, SIEKAĆ WAFLA, GŁASKAĆ ŁABĘDZIA, SAMOGWAŁT, STUDZIĆ PRĘTA, POMPOWAĆ BUDYŃ, CHAPAĆ ORGANA, BLASZCZYĆ PYTONGA, PALCÓWKA, CIOSAĆ PALA, KLEPAĆ RYNNĘ, CZOCHRAĆ PREDATORA, WYRZYMAĆ PISIORA, TARGAĆ WIHAJSTRA, UBIJAĆ SCHABA, NIAŃCZYĆ SMERFUSIA, ŚMIGAĆ WAŁA, ONANIZM, DUSIĆ FLAKA, PĘDZIĆ KAKTUSA, KRĘCIĆ TULEJE, AUTOEROTYZM, WOSKOWAĆ LUFĘ, WALIĆ GRUSZKĘ, PALCÓWA, PUCOWAĆ TORPEDĘ, KULAĆ BOBSONA, SZLIFOWAĆ STALAGMIT, PRĘŻYĆ STRUNĘ, BIĆ WACŁAWA, GŁADZIĆ WĘGORZA, NĘKAĆ JASZCZURA, ŚCINAĆ TŁOKA, ŁUSKAĆ KACZANA, GRUCHAĆ FRĘDZLA, TRENOWAĆ WYCIORA, JECHAĆ JASIA, FASOWAĆ SZWUNGA, STRASZYĆ WĘŻA, ROBIĆ BUTA, CISKAĆ KAŁASZA, PUKAĆ W JAJKO, CYKAĆ ŚWIERSZCZA, BZYKAĆ TRZMIELA, ŁYPAĆ KŁOSA, PIENIĆ RURĘ, RĄBAĆ SZKAPĘ, CYKLINOWAĆ KLEPKĘ, STROBILIZOWAĆ TASIEMCA, OBIERAĆ PARÓWKĘ, MŁÓCIĆ CAPA, FAŁDOWAĆ MUTONA, TRZEPAĆ PRĄCIE, DOBRUCHAĆ KATA, TOCZYĆ MAJONEZA, RYPAĆ ŹREBAKA, FREZOWAĆ TRZONKA, BRECHTAĆ SERDLA, BŁOGOSŁAWIĆ PLEBANA, PSTRYKAĆ PYTĘ, KLEPAĆ NIEMCA PO HEŁMIE, POLEROWAĆ GAŁKĘ, KARCIĆ PREZESA, TRZĄCHAĆ KAPCIA, SZKOLIĆ MAJSTRA, SZTURCHAĆ SMOKA, CZAROWAĆ RÓŻDŻKĘ, RYPAĆ DZIDĘ, IPSACJA, IMAĆ DRĄGA, DUSIĆ PYTONA, MUSKAĆ PIENIEK, MARSZCZYĆ FREDA, STRUGAĆ RYSIA, ĆWICZYĆ MŁODEGO, GNĘBIĆ KARMINADLA, FALOWAĆ OGÓRA, CIUMKAĆ BIGOSA, HEBLOWAĆ BELĘ, WALENIE KONIA, GRZAĆ MUŁA, RWAĆ SOPLA, KLEPAĆ BANANA, SMYRAĆ GWOŹDZIA, CZESAĆ PAFNUCEGO, DRAŻNIĆ BYKA, CIĄGAĆ STRZAŁĘ, WBIJAĆ SMYKA, STUKAĆ FAJĘ, CUCIĆ KAPUCYNA, ISKAĆ FISTASZKA, STROSZYĆ BOBRA, DUSIĆ WĘŻA, DRAPAĆ KONARA, TUCZYĆ EPHRAIMA, PODKRĘCAĆ KNOTA, POLEROWAĆ KOLBĘ, KARCZOWAĆ FORESTA, PITRASIĆ MINOGA, PUKAĆ ĆWIEKA, SZOROWAĆ ZBROJE, TASOWAĆ DŻORDŻA, OPRAWIAĆ GNATA, MUSZTROWAĆ JUNGSA, TŁOCZYĆ GALARETĘ.

Szukaj synonimów do słowa

MASTURBACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa masturbacja?", są:

1. Masturbacja to inaczej autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.).
2. Masturbacja to inaczej (specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałt.
3. Masturbacja to inaczej autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobra.
4. Masturbacja to inaczej głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa MASTURBACJA

MASTURBACJA
autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)
MASTURBACJA
(specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałt
MASTURBACJA
autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobra
MASTURBACJA
głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkę

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MASTURBACJA

MASTURBACJA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MASTURBACJA

x