Synonimy do słowa MASTURBACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MASTURBACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MASTURBACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MASTURBACJA
to inaczej:

autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)MASTURBACJA
to inaczej:

(specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałtMASTURBACJA
to inaczej:

autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobraMASTURBACJA
to inaczej:

głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do MASTURBACJA.

POLEROWAĆ GAŁKĘ, RĄBAĆ KŁODĘ, NIAŃCZYĆ SMERFUSIA, HEBLOWAĆ BELĘ, KLEPAĆ RYNNĘ, RYPAĆ ŹREBAKA, SAMOGWAŁT, KARCZOWAĆ FORESTA, JECHAĆ JASIA, PRĘŻYĆ STRUNĘ, MĘCZYĆ PAŁĘ, PODKRĘCAĆ KNOTA, PATROSZYĆ ŚLEDZIA, STROSZYĆ BOBRA, WOSKOWAĆ LUFĘ, PALCÓWA, ŁYPAĆ KŁOSA, GRUCHAĆ FRĘDZLA, BZYKAĆ TRZMIELA, BŁOGOSŁAWIĆ PLEBANA, TRZĄCHAĆ KAPCIA, SZTURCHAĆ SMOKA, GŁADZIĆ WĘGORZA, RYPAĆ DZIDĘ, CZAROWAĆ RÓŻDŻKĘ, IPSACJA, MARSZCZYĆ FREDA, NĘKAĆ JASZCZURA, ŁUPAĆ ORZESZKA, BRECHTAĆ SERDLA, GŁASKAĆ ŁABĘDZIA, PLUMKAĆ WAJCHĘ, CUCIĆ KAPUCYNA, TŁOCZYĆ GALARETĘ, WYRZYMAĆ PISIORA, TUCZYĆ EPHRAIMA, STROIĆ FLETA, KLEPAĆ BANANA, KULAĆ BOBSONA, PUKAĆ ĆWIEKA, POMPOWAĆ BUDYŃ, PUCOWAĆ TORPEDĘ, ŚMIGAĆ WAŁA, WALENIE KONIA, ISKAĆ FISTASZKA, DRAPAĆ KONARA, TASOWAĆ DŻORDŻA, RĄBAĆ SZKAPĘ, STRUGAĆ RYSIA, TARGAĆ WIHAJSTRA, CIOSAĆ PALA, ĆWICZYĆ MŁODEGO, MUSZTROWAĆ JUNGSA, CISKAĆ KAŁASZA, PIENIĆ RURĘ, CYKLINOWAĆ KLEPKĘ, STUKAĆ FAJĘ, WBIJAĆ SMYKA, RWAĆ SOPLA, CZESAĆ PAFNUCEGO, MŁÓCIĆ CAPA, FASOWAĆ SZWUNGA, ŚCINAĆ TŁOKA, STRASZYĆ WĘŻA, TRZEPAĆ PRĄCIE, CIUMKAĆ BIGOSA, UBIJAĆ SCHABA, DRAŻNIĆ BYKA, KARCIĆ PREZESA, STROBILIZOWAĆ TASIEMCA, SMYRAĆ GWOŹDZIA, TOCZYĆ MAJONEZA, SIEKAĆ WAFLA, ONANIZM, FAŁDOWAĆ MUTONA, BLASZCZYĆ PYTONGA, TRENOWAĆ WYCIORA, AUTOEROTYZM, CIĄGAĆ STRZAŁĘ, DUSIĆ PYTONA, KLEPAĆ NIEMCA PO HEŁMIE, GRZAĆ MUŁA, CZOCHRAĆ PREDATORA, IMAĆ DRĄGA, SZKOLIĆ MAJSTRA, CHAPAĆ ORGANA, OPRAWIAĆ GNATA, PĘDZIĆ KAKTUSA, BIĆ WACŁAWA, DUSIĆ WĘŻA, FREZOWAĆ TRZONKA, MUSKAĆ PIENIEK, ROBIĆ BUTA, DUSIĆ FLAKA, FALOWAĆ OGÓRA, PALCÓWKA, STUDZIĆ PRĘTA, SZLIFOWAĆ STALAGMIT, SZOROWAĆ ZBROJE, OBIERAĆ PARÓWKĘ, PSTRYKAĆ PYTĘ, GNĘBIĆ KARMINADLA, DOBRUCHAĆ KATA, ŁUSKAĆ KACZANA, KRĘCIĆ TULEJE, POLEROWAĆ KOLBĘ, WALIĆ GRUSZKĘ, PITRASIĆ MINOGA, CYKAĆ ŚWIERSZCZA, PUKAĆ W JAJKO.

Szukaj synonimów do słowa

MASTURBACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa masturbacja?", są:

1. Masturbacja to inaczej autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.).
2. Masturbacja to inaczej (specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałt.
3. Masturbacja to inaczej autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobra.
4. Masturbacja to inaczej głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa MASTURBACJA

MASTURBACJA
autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)
MASTURBACJA
(specjalist.) ipsacja, onanizm, (euf.) robienie sobie dobrze, (książk.) samogwałt
MASTURBACJA
autoerotyzm, (pot.) walenie konia, (pot.) czochranie bobra
MASTURBACJA
głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wala, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzic węgorza, drążnic byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, urwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, walić gruszkę

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MASTURBACJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MASTURBACJA

Quantcast