Synonimy do wyrażenia WALENIE KONIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WALENIE KONIA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WALENIE KONIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WALENIE KONIA
to inaczej:

autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), masturbacja, onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)WALENIE KONIA
to inaczej:

głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wała, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzić węgorza, drażnić byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, rwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, polerować gałkę, masturbacja, samogwałt, ipsacja , autoerotyzm, onanizm, walić gruszkęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do WALENIE KONIA.

ROBIĆ W KONIA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W KONIA
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błądROBIĆ W KONIA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyZROBIĆ W KONIA
to inaczej:

nabić w butelkę (pot.), nabrać, wpuścić w maliny (pot.), wykiwać (pot.), wyrolować, wystrychnąć na dudka (pot.), zrobić w balona (przestarz.), zrobić w bambuko (pot.), zrobić w konia (pot.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do WALENIE KONIA.

PATROSZYĆ ŚLEDZIA, PIENIĆ RURĘ, KLEPAĆ NIEMCA PO HEŁMIE, TUPOT, ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU, ŚMIGAĆ WAŁA, ZROBIĆ W BAMBUKO, STROSZYĆ BOBRA, CIOSAĆ PALA, PUCOWAĆ TORPEDĘ, IMAĆ DRĄGA, CUCIĆ KAPUCYNA, NABRAĆ, UBIJAĆ SCHABA, ŁUSKAĆ KACZANA, SZKOLIĆ MAJSTRA, KARCIĆ PREZESA, STUKAĆ FAJĘ, SZOROWAĆ ZBROJE, KLEPAĆ RYNNĘ, TRZEPAĆ PRĄCIE, GRZAĆ MUŁA, MUSZTROWAĆ JUNGSA, BIĆ WACŁAWA, TŁOCZYĆ GALARETĘ, KARCZOWAĆ FORESTA, KRĘCIĆ TULEJE, DUSIĆ WĘŻA, TERKOT, WPROWADZAĆ W BŁĄD, CISKAĆ KAŁASZA, SZTURCHAĆ SMOKA, WYDYMAĆ, WOSKOWAĆ LUFĘ, JECHAĆ JASIA, NACIĄĆ, NIAŃCZYĆ SMERFUSIA, PĘDZIĆ KAKTUSA, ZROBIĆ W BALONA, POLEROWAĆ GAŁKĘ, STUDZIĆ PRĘTA, RYPAĆ DZIDĘ, BAŁAMUCIĆ, ŁUPAĆ ORZESZKA, CZAROWAĆ RÓŻDŻKĘ, SMYRAĆ GWOŹDZIA, GRUCHAĆ FRĘDZLA, ŁYPAĆ KŁOSA, MĄCIĆ W GŁOWIE, WYROLOWAĆ, KANTOWAĆ, CIĄGAĆ STRZAŁĘ, SIEKAĆ WAFLA, FALOWAĆ OGÓRA, MŁÓCIĆ CAPA, RĄBAĆ SZKAPĘ, HEBLOWAĆ BELĘ, PUKAĆ ĆWIEKA, FAŁDOWAĆ MUTONA, KIWAĆ, GNĘBIĆ KARMINADLA, TRENOWAĆ WYCIORA, WALIĆ GRUSZKĘ, WYKIWAĆ, PITRASIĆ MINOGA, PODKRĘCAĆ KNOTA, CHAPAĆ ORGANA, WPROWADZIĆ W BŁĄD, TARGAĆ WIHAJSTRA, PSTRYKAĆ PYTĘ, CZYNIĆ GŁUPIM, WYSTRYCHNĄĆ NA DUDKA, ROBIĆ W BALONA, BRECHTAĆ SERDLA, CYKLINOWAĆ KLEPKĘ, POMPOWAĆ BUDYŃ, ROBIĆ W BAMBUKO, KULAĆ BOBSONA, STRUGAĆ RYSIA, AUTOEROTYZM, ĆWICZYĆ MŁODEGO, STROIĆ FLETA, CZESAĆ PAFNUCEGO, TOCZYĆ MAJONEZA, FASOWAĆ SZWUNGA, WPUSZCZAĆ W MALINY, DRAŻNIĆ BYKA, WPUŚCIĆ W MALINY, ŚCINAĆ TŁOKA, STROLLOWAĆ, TROLLOWAĆ, OSZUKIWAĆ, BŁOGOSŁAWIĆ PLEBANA, OBIERAĆ PARÓWKĘ, TASOWAĆ DŻORDŻA, TUCZYĆ EPHRAIMA, KLEPAĆ BANANA, FREZOWAĆ TRZONKA, PRĘŻYĆ STRUNĘ, WBIJAĆ SMYKA, ZROBIĆ W KONIA, TRZĄCHAĆ KAPCIA, GŁASKAĆ ŁABĘDZIA, CYKAĆ ŚWIERSZCZA, STRASZYĆ WĘŻA, MASTURBACJA, WARKOT, GŁADZIĆ WĘGORZA, ROBIĆ W KONIA, DRAPAĆ KONARA, POLEROWAĆ KOLBĘ, MĘCZYĆ PAŁĘ, MUSKAĆ PIENIEK, ROBIĆ BUTA, SAMOGWAŁT, CZOCHRAĆ PREDATORA, NĘKAĆ JASZCZURA, DUSIĆ FLAKA, NABIERAĆ, STROBILIZOWAĆ TASIEMCA, ISKAĆ FISTASZKA, SZLIFOWAĆ STALAGMIT, CIUMKAĆ BIGOSA, DOBRUCHAĆ KATA, PUKAĆ W JAJKO, IPSACJA, RWAĆ SOPLA, BZYKAĆ TRZMIELA, OPRAWIAĆ GNATA, SZACHROWAĆ, OSZUKAĆ, MAMIĆ, RĄBAĆ KŁODĘ, DUSIĆ PYTONA, BLASZCZYĆ PYTONGA, MARSZCZYĆ FREDA, WYRZYMAĆ PISIORA, PLUMKAĆ WAJCHĘ, ORŻNĄĆ, OKPIWAĆ, NABIĆ W BUTELKĘ, RYPAĆ ŹREBAKA, ONANIZM.

Szukaj synonimów do słowa

WALENIE KONIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia walenie konia?", są:

1. Walenie konia to inaczej autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), masturbacja, onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.).
2. Walenie konia to inaczej głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wała, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzić węgorza, drażnić byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, rwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, polerować gałkę, masturbacja, samogwałt, ipsacja , autoerotyzm, onanizm, walić gruszkę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WALENIE KONIA

WALENIE KONIA
autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), masturbacja, onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)
WALENIE KONIA
głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona, marszczyć freda, pukać w jajko, pompować budyń, blaszczyć pytonga, pucować torpedę, czochrać predatora, czesać pafnucego, młócić capa, jechać jasia, bić wacława, trzepać prącie, smyrać gwoździa, śmigać wała, pstrykać pytę, pienić rurę, muskać pieniek, drapać konara, fałdować mutona, męczyć pałę, fasować szwunga, tasować dżordża, strugać rysia, obierać parówkę, trząchać kapcia, brechtać serdla, siekać wafla, rąbać szkapę, nękać jaszczura, szlifować stalagmit, strobilizować tasiemca, ćwiczyć młodego, musztrować jungsa, heblować belę, ciągać strzałę, klepać banana, ciskać kałasza, stukać faję, stroszyć bobra, patroszyć śledzia, gładzić węgorza, drażnić byka, iskać fistaszka, łupać orzeszka, łuskać kaczana, polerować kolbę, woskować lufę, trenować wyciora, kręcić tuleje, oprawiać gnata, dusić flaka, studzić pręta, grzać muła, rypać źrebaka, rypać dzidę, frezować trzonka, pukać ćwieka, plumkać wajchę, kulać bobsona, robić buta, niańczyć smerfusia, imać drąga, wbijać smyka, ciosać pala, chapać organa, wyrzymać pisiora, gruchać frędzla, dobruchać kata, szturchać smoka, błogosławić plebana, stroić fleta, cykać świerszcza, rąbać kłodę, podkręcać knota, cyklinować klepkę, cucić kapucyna, szkolić majstra, falować ogóra, gnębić karminadla, bzykać trzmiela, klepać rynnę, pędzić kaktusa, rwać sopla, targać wihajstra, straszyć węża, karcić prezesa, tuczyć ephraima, ciumkać bigosa, karczować foresta, toczyć majoneza, szorować zbroje, ubijać schaba, tłoczyć galaretę, ścinać tłoka, pitrasić minoga, czarować różdżkę, łypać kłosa, prężyć strunę, polerować gałkę, masturbacja, samogwałt, ipsacja , autoerotyzm, onanizm, walić gruszkę

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WALENIE KONIA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WALENIE KONIA

x