Synonimy do słowa PEWNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PEWNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PEWNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 15 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PEWNY
to inaczej:

autorytatywny, miarodajny, wiarygodnyPEWNY
to inaczej:

bezawaryjny (specjalist.), bezusterkowy (specjalist.), niezawodny, solidnyPEWNY
to inaczej:

bezbłędny, nieomylnyPEWNY
to inaczej:

bezpieczny, sprawdzony, wypróbowanyPEWNY
to inaczej:

dziarski, energiczny, raźnyPEWNY
to inaczej:

godny zaufania, spolegliwy (przestarz.), wierny, zaufanyPEWNY
to inaczej:

gwarantowany, murowany (pot.), niechybny, nieodwołalny, nieuchronny, nieunikniony, przesądzony, fatalny (podrz.)PEWNY
to inaczej:

mocny, regularny, równyPEWNY
to inaczej:

pewien, przekonany, przeświadczony, utwierdzonyPEWNY
to inaczej:

przeświadczony, przekonany, uparty, utwierdzony, ufny, wierzącyPEWNY
to inaczej:

ufającyPEWNY
to inaczej:

gwarantowany, murowany, niechybny, nieomylny, nieuchronny, nieunikniony, niewątpliwy, przesądzony, uzasadniony, udowodniony, niezaprzeczalny, niezbity, bezsprzeczny, bezspornyPEWNY
to inaczej:

bezpieczny, godny zaufania, kompetentny, oddany, miarodajny, (książk.) spolegliwy, sprawdzony, wiarygodny, wierny, wypróbowany, zaufany, zasługujący na zaufanie, niezagrożonyPEWNY
to inaczej:

autorytatywny, dziarski, energiczny, mocny, twardy, stanowczy, zdecydowany, zdeterminowany, śmiałyPEWNY
to inaczej:

bezawaryjny, bezusterkowy, regularny, bezbłędny, niezawodny, rzetelny, solidny, skuteczny, dobry, sprawny, wprawny, biegły, płynny, umiejętnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PEWNY SIEBIE
to inaczej:

asertywny, kategoryczny, otwarty, stanowczy, zdecydowanyPEWNY SIEBIE
to inaczej:

dufny, hardy, zarozumiały, zuchwałyPEWNY SIEBIE
to inaczej:

przekonany, ufnyPEWNY SIEBIE
to inaczej:

buńczuczny, butny, chełpliwy, dumny jak paw, hardy, przekorny, pyszałkowaty, pyszny, wyniosły, wyzywający, zaczepny, zadufany, zadziorny, zarozumiały, zawadiacki, zuchwały, asertywny, przebojowy, śmiały, wygadany, zdecydowany, bezczelny, nieskromny, protekcjonalny, triumfalny, bojowy, chwacki, dzielny, nieulękły, nieustraszony, odważny, dumny, niedostępny, nieprzystępny, napuszony, zadufany w sobie, zdeterminowany, tryumfalny, kategoryczny, mocny, nieznoszący sprzeciwu, ostry, stanowczy, twardy, zasadniczy, przekonanySzukaj synonimów do słowa

PEWNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pewny?", są:

1. Pewny to inaczej autorytatywny, miarodajny, wiarygodny.
2. Pewny to inaczej bezawaryjny (specjalist.), bezusterkowy (specjalist.), niezawodny, solidny.
3. Pewny to inaczej bezbłędny, nieomylny.
4. Pewny to inaczej bezpieczny, sprawdzony, wypróbowany.
5. Pewny to inaczej dziarski, energiczny, raźny.
6. Pewny to inaczej godny zaufania, spolegliwy (przestarz.), wierny, zaufany.
7. Pewny to inaczej gwarantowany, murowany (pot.), niechybny, nieodwołalny, nieuchronny, nieunikniony, przesądzony, fatalny (podrz.).
8. Pewny to inaczej mocny, regularny, równy.
9. Pewny to inaczej pewien, przekonany, przeświadczony, utwierdzony.
10. Pewny to inaczej przeświadczony, przekonany, uparty, utwierdzony, ufny, wierzący.
11. Pewny to inaczej ufający.
12. Pewny to inaczej gwarantowany, murowany, niechybny, nieomylny, nieuchronny, nieunikniony, niewątpliwy, przesądzony, uzasadniony, udowodniony, niezaprzeczalny, niezbity, bezsprzeczny, bezsporny.
13. Pewny to inaczej bezpieczny, godny zaufania, kompetentny, oddany, miarodajny, (książk.) spolegliwy, sprawdzony, wiarygodny, wierny, wypróbowany, zaufany, zasługujący na zaufanie, niezagrożony .
14. Pewny to inaczej autorytatywny, dziarski, energiczny, mocny, twardy, stanowczy, zdecydowany, zdeterminowany, śmiały.
15. Pewny to inaczej bezawaryjny, bezusterkowy, regularny, bezbłędny, niezawodny, rzetelny, solidny, skuteczny, dobry, sprawny, wprawny, biegły, płynny, umiejętny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 15.

Synonimy słownikowe do słowa PEWNY

PEWNY
autorytatywny, miarodajny, wiarygodny
PEWNY
bezawaryjny (specjalist.), bezusterkowy (specjalist.), niezawodny, solidny
PEWNY
bezbłędny, nieomylny
PEWNY
bezpieczny, sprawdzony, wypróbowany
PEWNY
dziarski, energiczny, raźny
PEWNY
godny zaufania, spolegliwy (przestarz.), wierny, zaufany
PEWNY
gwarantowany, murowany (pot.), niechybny, nieodwołalny, nieuchronny, nieunikniony, przesądzony, fatalny (podrz.)
PEWNY
mocny, regularny, równy
PEWNY
pewien, przekonany, przeświadczony, utwierdzony
PEWNY
przeświadczony, przekonany, uparty, utwierdzony, ufny, wierzący
PEWNY
ufający
PEWNY
gwarantowany, murowany, niechybny, nieomylny, nieuchronny, nieunikniony, niewątpliwy, przesądzony, uzasadniony, udowodniony, niezaprzeczalny, niezbity, bezsprzeczny, bezsporny
PEWNY
bezpieczny, godny zaufania, kompetentny, oddany, miarodajny, (książk.) spolegliwy, sprawdzony, wiarygodny, wierny, wypróbowany, zaufany, zasługujący na zaufanie, niezagrożony
PEWNY
autorytatywny, dziarski, energiczny, mocny, twardy, stanowczy, zdecydowany, zdeterminowany, śmiały
PEWNY
bezawaryjny, bezusterkowy, regularny, bezbłędny, niezawodny, rzetelny, solidny, skuteczny, dobry, sprawny, wprawny, biegły, płynny, umiejętny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PEWNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x