Synonimy do słowa JASNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: JASNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa JASNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 10 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

JASNY
to inaczej:

blond, płowy, złotawyJASNY
to inaczej:

ewidentny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, wyraźny, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.)JASNY
to inaczej:

klarowny, przejrzysty, transparentny (nadużyw.), niejasny (antonim)JASNY
to inaczej:

promienny, przejrzysty, przezroczysty, przeźroczysty, widny, słoneczny, pełny światła, oświetlony, niezaciemniony, bezchmurnyJASNY
to inaczej:

jaśniejący, ostry, palący się, promieniujący, świecący, jaskrawy, błyszczący, rażący, oślepiający, lśniącyJASNY
to inaczej:

blond, lekki, płowy, blady, przejrzystyJASNY
to inaczej:

niebudzący wątpliwości, wyraźny, klarowny, bystry, bezsporny, ewidentny, niedwuznaczny, czytelny, precyzyjny, jednoznaczny, zdecydowany, niezawiły, oczywisty, niewątpliwy, trzeźwy, prosty, konkretny, wyrazisty, zrozumiałyJASNY
to inaczej:

pogodny, wesoły, szczery, otwarty, życzliwy, beztroski, szczęśliwy, pomyślny, dobry, dodatniJASNY
to inaczej:

czysty, wysoki, dźwięcznyJASNY
to inaczej:

pełnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

JAK JASNY GWINT
to inaczej:

(pot.) jak cholera, (pot.) jak diabliSzukaj synonimów do słowa

JASNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa jasny?", są:

1. Jasny to inaczej blond, płowy, złotawy.
2. Jasny to inaczej ewidentny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, wyraźny, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.).
3. Jasny to inaczej klarowny, przejrzysty, transparentny (nadużyw.), niejasny (antonim).
4. Jasny to inaczej promienny, przejrzysty, przezroczysty, przeźroczysty, widny, słoneczny, pełny światła, oświetlony, niezaciemniony, bezchmurny.
5. Jasny to inaczej jaśniejący, ostry, palący się, promieniujący, świecący, jaskrawy, błyszczący, rażący, oślepiający, lśniący.
6. Jasny to inaczej blond, lekki, płowy, blady, przejrzysty.
7. Jasny to inaczej niebudzący wątpliwości, wyraźny, klarowny, bystry, bezsporny, ewidentny, niedwuznaczny, czytelny, precyzyjny, jednoznaczny, zdecydowany, niezawiły, oczywisty, niewątpliwy, trzeźwy, prosty, konkretny, wyrazisty, zrozumiały.
8. Jasny to inaczej pogodny, wesoły, szczery, otwarty, życzliwy, beztroski, szczęśliwy, pomyślny, dobry, dodatni.
9. Jasny to inaczej czysty, wysoki, dźwięczny.
10. Jasny to inaczej pełny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 10.

Synonimy słownikowe do słowa JASNY

JASNY
blond, płowy, złotawy
JASNY
ewidentny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, wyraźny, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.)
JASNY
klarowny, przejrzysty, transparentny (nadużyw.), niejasny (antonim)
JASNY
promienny, przejrzysty, przezroczysty, przeźroczysty, widny, słoneczny, pełny światła, oświetlony, niezaciemniony, bezchmurny
JASNY
jaśniejący, ostry, palący się, promieniujący, świecący, jaskrawy, błyszczący, rażący, oślepiający, lśniący
JASNY
blond, lekki, płowy, blady, przejrzysty
JASNY
niebudzący wątpliwości, wyraźny, klarowny, bystry, bezsporny, ewidentny, niedwuznaczny, czytelny, precyzyjny, jednoznaczny, zdecydowany, niezawiły, oczywisty, niewątpliwy, trzeźwy, prosty, konkretny, wyrazisty, zrozumiały
JASNY
pogodny, wesoły, szczery, otwarty, życzliwy, beztroski, szczęśliwy, pomyślny, dobry, dodatni
JASNY
czysty, wysoki, dźwięczny
JASNY
pełny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: JASNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x