Synonimy do słowa PROSTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PROSTY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PROSTY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 17 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PROSTY
to inaczej:

banalny, bezproblemowy, łatwy, nieskomplikowany, nietrudnyPROSTY
to inaczej:

banalny, nieskomplikowany, normalny, oklepany, pospolity, przeciętny, stereotypowy, szablonowy, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, typowy, zwyczajny, zwykłyPROSTY
to inaczej:

bezpośredni, otwarty, prostolinijny, szczery, uczciwyPROSTY
to inaczej:

chłopski, ludowy, plebejski, przaśny (pot.), rustykalny, wiejski, wsiowy (pot.)PROSTY
to inaczej:

gładki, lekki, łagodny, płynny, równy, spokojny, wygładzonyPROSTY
to inaczej:

nastroszony, pionowy, wyprostowanyPROSTY
to inaczej:

naturalny, nieskomplikowany, zwyczajny, zwykły, siermiężny (podrz.), toporny (podrz.), z gruba ciosany (podrz.)PROSTY
to inaczej:

niewyszukany, skromny, surowy, zgrzebnyPROSTY
to inaczej:

pionowy, wyprostowanyPROSTY
to inaczej:

prostolinijny, rzetelnyPROSTY
to inaczej:

stojący, wyprężony, wyprostowanyPROSTY
to inaczej:

pionowy, równy, stojący, sztywny, wyprostowanyPROSTY
to inaczej:

bezpośredni, chłopski, ludowy, niewykształcony, plebejski, wiejski, pospolity, zwyczajny, prostolinijny, prymitywny, przaśny, przeciętny, skromny, stereotypowy, szczeryPROSTY
to inaczej:

banalny, bezproblemowy, lekki, łatwy, naturalny, nieskomplikowany, nietrudny, normalny, oklepany, szablonowy, trywialny, typowy, zwykłyPROSTY
to inaczej:

niewyszukany, normalny, zwykły, zwyczajny, skromny, banalnyPROSTY
to inaczej:

bezproblemowy, jasny, naturalny, oczywisty, trywialny, zrozumiały, nietrudny, nieskomplikowanyPROSTY
to inaczej:

gładki, wyprostowanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

CUKIER PROSTY
to inaczej:

jednocukier, monosacharyd (specjalist.), cukier owocowy (podrz.), fruktoza (podrz.), cukier gronowy (podrz.), cukier skrobiowy (podrz.), dekstroza (podrz.), glikoza (podrz.), glukoza (podrz.), cukier (nadrz.), węglowodan (nadrz.)WEKSEL PROSTY
to inaczej:

weksel sola, weksel suchy, weksel własnySzukaj synonimów do słowa

PROSTY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa prosty?", są:

1. Prosty to inaczej banalny, bezproblemowy, łatwy, nieskomplikowany, nietrudny.
2. Prosty to inaczej banalny, nieskomplikowany, normalny, oklepany, pospolity, przeciętny, stereotypowy, szablonowy, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, typowy, zwyczajny, zwykły.
3. Prosty to inaczej bezpośredni, otwarty, prostolinijny, szczery, uczciwy.
4. Prosty to inaczej chłopski, ludowy, plebejski, przaśny (pot.), rustykalny, wiejski, wsiowy (pot.).
5. Prosty to inaczej gładki, lekki, łagodny, płynny, równy, spokojny, wygładzony.
6. Prosty to inaczej nastroszony, pionowy, wyprostowany.
7. Prosty to inaczej naturalny, nieskomplikowany, zwyczajny, zwykły, siermiężny (podrz.), toporny (podrz.), z gruba ciosany (podrz.).
8. Prosty to inaczej niewyszukany, skromny, surowy, zgrzebny.
9. Prosty to inaczej pionowy, wyprostowany.
10. Prosty to inaczej prostolinijny, rzetelny.
11. Prosty to inaczej stojący, wyprężony, wyprostowany.
12. Prosty to inaczej pionowy, równy, stojący, sztywny, wyprostowany.
13. Prosty to inaczej bezpośredni, chłopski, ludowy, niewykształcony, plebejski, wiejski, pospolity, zwyczajny, prostolinijny, prymitywny, przaśny, przeciętny, skromny, stereotypowy, szczery.
14. Prosty to inaczej banalny, bezproblemowy, lekki, łatwy, naturalny, nieskomplikowany, nietrudny, normalny, oklepany, szablonowy, trywialny, typowy, zwykły .
15. Prosty to inaczej niewyszukany, normalny, zwykły, zwyczajny, skromny, banalny.
16. Prosty to inaczej bezproblemowy, jasny, naturalny, oczywisty, trywialny, zrozumiały, nietrudny, nieskomplikowany.
17. Prosty to inaczej gładki, wyprostowany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 17.

Synonimy słownikowe do słowa PROSTY

PROSTY
banalny, bezproblemowy, łatwy, nieskomplikowany, nietrudny
PROSTY
banalny, nieskomplikowany, normalny, oklepany, pospolity, przeciętny, stereotypowy, szablonowy, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, typowy, zwyczajny, zwykły
PROSTY
bezpośredni, otwarty, prostolinijny, szczery, uczciwy
PROSTY
chłopski, ludowy, plebejski, przaśny (pot.), rustykalny, wiejski, wsiowy (pot.)
PROSTY
gładki, lekki, łagodny, płynny, równy, spokojny, wygładzony
PROSTY
nastroszony, pionowy, wyprostowany
PROSTY
naturalny, nieskomplikowany, zwyczajny, zwykły, siermiężny (podrz.), toporny (podrz.), z gruba ciosany (podrz.)
PROSTY
niewyszukany, skromny, surowy, zgrzebny
PROSTY
pionowy, wyprostowany
PROSTY
prostolinijny, rzetelny
PROSTY
stojący, wyprężony, wyprostowany
PROSTY
pionowy, równy, stojący, sztywny, wyprostowany
PROSTY
bezpośredni, chłopski, ludowy, niewykształcony, plebejski, wiejski, pospolity, zwyczajny, prostolinijny, prymitywny, przaśny, przeciętny, skromny, stereotypowy, szczery
PROSTY
banalny, bezproblemowy, lekki, łatwy, naturalny, nieskomplikowany, nietrudny, normalny, oklepany, szablonowy, trywialny, typowy, zwykły
PROSTY
niewyszukany, normalny, zwykły, zwyczajny, skromny, banalny
PROSTY
bezproblemowy, jasny, naturalny, oczywisty, trywialny, zrozumiały, nietrudny, nieskomplikowany
PROSTY
gładki, wyprostowany

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PROSTY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x