Synonimy do słowa SPOKOJNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPOKOJNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPOKOJNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPOKOJNY
to inaczej:

arkadyjski, beztroski, cichy, idylliczny, kojący, sielankowy, sielski, uspokajającySPOKOJNY
to inaczej:

cichy, milczącySPOKOJNY
to inaczej:

flegmatyczny, stały, statycznySPOKOJNY
to inaczej:

gładki, lekki, łagodny, płynny, prosty, równy, wygładzonySPOKOJNY
to inaczej:

nieszkodliwy, pokojowySPOKOJNY
to inaczej:

opanowany, pełen rezerwy, powściągliwy, stoicki, zachowujący zimną krewSPOKOJNY
to inaczej:

arkadyjski, cichy, (książk.) idylliczny, kojący, łagodny, niezakłócony, niezmącony, sielankowy, sielski, uspokajającySPOKOJNY
to inaczej:

gładki, łagodny, równy, cichySPOKOJNY
to inaczej:

flegmatyczny, milczący, pokojowy, powściągliwy, stoicki, wyważony, zachowujący zimną krewPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OCEAN SPOKOJNY
to inaczej:

Ocean Wielki, Pacyfik, ocean (nadrz.), wielka woda (poet.) (nadrz.)OCEAN SPOKOJNY
to inaczej:

PacyfikSzukaj synonimów do słowa

SPOKOJNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa spokojny?", są:

1. Spokojny to inaczej arkadyjski, beztroski, cichy, idylliczny, kojący, sielankowy, sielski, uspokajający.
2. Spokojny to inaczej cichy, milczący.
3. Spokojny to inaczej flegmatyczny, stały, statyczny.
4. Spokojny to inaczej gładki, lekki, łagodny, płynny, prosty, równy, wygładzony.
5. Spokojny to inaczej nieszkodliwy, pokojowy.
6. Spokojny to inaczej opanowany, pełen rezerwy, powściągliwy, stoicki, zachowujący zimną krew.
7. Spokojny to inaczej arkadyjski, cichy, (książk.) idylliczny, kojący, łagodny, niezakłócony, niezmącony, sielankowy, sielski, uspokajający.
8. Spokojny to inaczej gładki, łagodny, równy, cichy.
9. Spokojny to inaczej flegmatyczny, milczący, pokojowy, powściągliwy, stoicki, wyważony, zachowujący zimną krew.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa SPOKOJNY

SPOKOJNY
arkadyjski, beztroski, cichy, idylliczny, kojący, sielankowy, sielski, uspokajający
SPOKOJNY
cichy, milczący
SPOKOJNY
flegmatyczny, stały, statyczny
SPOKOJNY
gładki, lekki, łagodny, płynny, prosty, równy, wygładzony
SPOKOJNY
nieszkodliwy, pokojowy
SPOKOJNY
opanowany, pełen rezerwy, powściągliwy, stoicki, zachowujący zimną krew
SPOKOJNY
arkadyjski, cichy, (książk.) idylliczny, kojący, łagodny, niezakłócony, niezmącony, sielankowy, sielski, uspokajający
SPOKOJNY
gładki, łagodny, równy, cichy
SPOKOJNY
flegmatyczny, milczący, pokojowy, powściągliwy, stoicki, wyważony, zachowujący zimną krew

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPOKOJNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x