Synonimy do słowa LEKKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LEKKI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LEKKI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 11 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LEKKI
to inaczej:

błogi, miły, przyjemny, rozkoszny, słodkiLEKKI
to inaczej:

cienki, delikatny, drobny, niewielki, nieznacznyLEKKI
to inaczej:

gładki, łagodny, płynny, prosty, równy, spokojny, wygładzonyLEKKI
to inaczej:

cienki, drobny, niewielki, nieznaczny, mało ważący, o niewielkim ciężarzeLEKKI
to inaczej:

chyży, gibki, sprężysty, zwinny, zręczny, zgrabnyLEKKI
to inaczej:

banalny, delikatny, łagodny, łatwy, nieskomplikowany, nietrudny, niewielki, prosty, trywialnyLEKKI
to inaczej:

bajeczny, bezproblemowy, beztroski, błogi, (pot.) fajny, (pot.) kapitalny, miły, przyjemny, rozkoszny, słodkiLEKKI
to inaczej:

przewiewny, cienki, zwiewny, powiewny, delikatnyLEKKI
to inaczej:

łatwy, zrozumiały, nietrudny, przejrzysty, potoczysty, dowcipny, lotny, rozrywkowyLEKKI
to inaczej:

pulchny, przewiewny, piaszczystyLEKKI
to inaczej:

słaby, niewyraźny, nieznaczny, niewielki, słabo dostrzegalny, niepozorny, nierzucający się w oczyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PRZEMYSŁ LEKKI
to inaczej:

przemysł lekki, przemysł tekstylny (podrz.), przemysł włókienniczy (podrz.), włókiennictwo (przestarz.) (podrz.), przemysł skórzany (podrz.), przemysł odzieżowy (podrz.), przemysł przetwórczy (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

LEKKI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa lekki?", są:

1. Lekki to inaczej błogi, miły, przyjemny, rozkoszny, słodki.
2. Lekki to inaczej cienki, delikatny, drobny, niewielki, nieznaczny.
3. Lekki to inaczej gładki, łagodny, płynny, prosty, równy, spokojny, wygładzony.
4. Lekki to inaczej cienki, drobny, niewielki, nieznaczny, mało ważący, o niewielkim ciężarze.
5. Lekki to inaczej chyży, gibki, sprężysty, zwinny, zręczny, zgrabny.
6. Lekki to inaczej banalny, delikatny, łagodny, łatwy, nieskomplikowany, nietrudny, niewielki, prosty, trywialny.
7. Lekki to inaczej bajeczny, bezproblemowy, beztroski, błogi, (pot.) fajny, (pot.) kapitalny, miły, przyjemny, rozkoszny, słodki.
8. Lekki to inaczej przewiewny, cienki, zwiewny, powiewny, delikatny.
9. Lekki to inaczej łatwy, zrozumiały, nietrudny, przejrzysty, potoczysty, dowcipny, lotny, rozrywkowy.
10. Lekki to inaczej pulchny, przewiewny, piaszczysty.
11. Lekki to inaczej słaby, niewyraźny, nieznaczny, niewielki, słabo dostrzegalny, niepozorny, nierzucający się w oczy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 11.

Synonimy słownikowe do słowa LEKKI

LEKKI
błogi, miły, przyjemny, rozkoszny, słodki
LEKKI
cienki, delikatny, drobny, niewielki, nieznaczny
LEKKI
gładki, łagodny, płynny, prosty, równy, spokojny, wygładzony
LEKKI
cienki, drobny, niewielki, nieznaczny, mało ważący, o niewielkim ciężarze
LEKKI
chyży, gibki, sprężysty, zwinny, zręczny, zgrabny
LEKKI
banalny, delikatny, łagodny, łatwy, nieskomplikowany, nietrudny, niewielki, prosty, trywialny
LEKKI
bajeczny, bezproblemowy, beztroski, błogi, (pot.) fajny, (pot.) kapitalny, miły, przyjemny, rozkoszny, słodki
LEKKI
przewiewny, cienki, zwiewny, powiewny, delikatny
LEKKI
łatwy, zrozumiały, nietrudny, przejrzysty, potoczysty, dowcipny, lotny, rozrywkowy
LEKKI
pulchny, przewiewny, piaszczysty
LEKKI
słaby, niewyraźny, nieznaczny, niewielki, słabo dostrzegalny, niepozorny, nierzucający się w oczy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LEKKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x