Synonimy do słowa DROBNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DROBNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DROBNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DROBNY
to inaczej:

błahy, znikomyDROBNY
to inaczej:

cienki, delikatny, lekki, niewielki, nieznacznyDROBNY
to inaczej:

delikatny, szczupły, znikomy, bardzo delikatny (podrz.), eteryczny (podrz.), subtelny (podrz.), zwiewny (podrz.)DROBNY
to inaczej:

maleńki, malusieńkiDROBNY
to inaczej:

malutki, mały, tyci, mini (podrz.), minimalny (podrz.), najmniejszy (podrz.), ograniczony do minimum (podrz.), śladowy (podrz.), głodowy (podrz.), groszowy (podrz.)DROBNY
to inaczej:

miałki, sypki, ziarnistyDROBNY
to inaczej:

błahy, niewiele znaczący, cienki, delikatny, mały, malutki, nieistotny, mało ważny, niewielki, nieznaczny, znikomy, lekki, (pot.) tyci, (pot.) tyciutki, drugoplanowyDROBNY
to inaczej:

sypki, miałki, ziarnistyDROBNY
to inaczej:

szczupły, malutki, wątły, mikry, filigranowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

W DROBNY MAK
to inaczej:

do cna (książk.), do imentu (książk.), do nogi (książk.), do ostatka (książk.), do reszty, do szczętu (książk.), doszczętnie, na amen, na dobre, ostatecznie, totalnie, w perzynę (książk.), wniwecz (przestarz.), z kretesem (książk.), ze szczętem (książk.)Szukaj synonimów do słowa

DROBNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa drobny?", są:

1. Drobny to inaczej błahy, znikomy.
2. Drobny to inaczej cienki, delikatny, lekki, niewielki, nieznaczny.
3. Drobny to inaczej delikatny, szczupły, znikomy, bardzo delikatny (podrz.), eteryczny (podrz.), subtelny (podrz.), zwiewny (podrz.).
4. Drobny to inaczej maleńki, malusieńki.
5. Drobny to inaczej malutki, mały, tyci, mini (podrz.), minimalny (podrz.), najmniejszy (podrz.), ograniczony do minimum (podrz.), śladowy (podrz.), głodowy (podrz.), groszowy (podrz.).
6. Drobny to inaczej miałki, sypki, ziarnisty.
7. Drobny to inaczej błahy, niewiele znaczący, cienki, delikatny, mały, malutki, nieistotny, mało ważny, niewielki, nieznaczny, znikomy, lekki, (pot.) tyci, (pot.) tyciutki, drugoplanowy.
8. Drobny to inaczej sypki, miałki, ziarnisty.
9. Drobny to inaczej szczupły, malutki, wątły, mikry, filigranowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa DROBNY

DROBNY
błahy, znikomy
DROBNY
cienki, delikatny, lekki, niewielki, nieznaczny
DROBNY
delikatny, szczupły, znikomy, bardzo delikatny (podrz.), eteryczny (podrz.), subtelny (podrz.), zwiewny (podrz.)
DROBNY
maleńki, malusieńki
DROBNY
malutki, mały, tyci, mini (podrz.), minimalny (podrz.), najmniejszy (podrz.), ograniczony do minimum (podrz.), śladowy (podrz.), głodowy (podrz.), groszowy (podrz.)
DROBNY
miałki, sypki, ziarnisty
DROBNY
błahy, niewiele znaczący, cienki, delikatny, mały, malutki, nieistotny, mało ważny, niewielki, nieznaczny, znikomy, lekki, (pot.) tyci, (pot.) tyciutki, drugoplanowy
DROBNY
sypki, miałki, ziarnisty
DROBNY
szczupły, malutki, wątły, mikry, filigranowy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DROBNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x