Synonimy do słowa SKROMNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SKROMNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SKROMNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 13 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SKROMNY
to inaczej:

bezpretensjonalnySKROMNY
to inaczej:

cichySKROMNY
to inaczej:

cnotliwy, nieśmiały, wstydliwySKROMNY
to inaczej:

filigranowy, nikły, szczupłySKROMNY
to inaczej:

grzeczny, moralny, obyczajny, przyzwoitySKROMNY
to inaczej:

korny, pokorny, posłuszny, potulny, powolny (przestarz.)SKROMNY
to inaczej:

nieobfity, nieurodzajny, skąpy, szczupły, ubogiSKROMNY
to inaczej:

niewyszukany, prosty, surowy, zgrzebnySKROMNY
to inaczej:

bezpretensjonalny, cichy, prosty, naturalny, otwarty, niezarozumiały, umiarkowany, powściągliwy, niewybredny, niewymagającySKROMNY
to inaczej:

cichy, cnotliwy, prosty, wstydliwy, nieśmiały, powściągliwy, niewyzywający, przyzwoity, obyczajnySKROMNY
to inaczej:

ascetyczny, niewyszukany, prosty, spartański, surowy, ubogi, zgrzebny, nierzucający się w oczy, zwyczajny, nieokazały, zwykły, nieozdobnySKROMNY
to inaczej:

nieokazały, niewielki, umiarkowany, niski, mały, mizerny, nikły, niepokaźny, ograniczony, szczupły, mikroskopijnySKROMNY
to inaczej:

niskopłatny, niezamożny, słabo płatny, niebogaty, biednyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SKROMNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa skromny?", są:

1. Skromny to inaczej bezpretensjonalny.
2. Skromny to inaczej cichy.
3. Skromny to inaczej cnotliwy, nieśmiały, wstydliwy.
4. Skromny to inaczej filigranowy, nikły, szczupły.
5. Skromny to inaczej grzeczny, moralny, obyczajny, przyzwoity.
6. Skromny to inaczej korny, pokorny, posłuszny, potulny, powolny (przestarz.).
7. Skromny to inaczej nieobfity, nieurodzajny, skąpy, szczupły, ubogi.
8. Skromny to inaczej niewyszukany, prosty, surowy, zgrzebny.
9. Skromny to inaczej bezpretensjonalny, cichy, prosty, naturalny, otwarty, niezarozumiały, umiarkowany, powściągliwy, niewybredny, niewymagający.
10. Skromny to inaczej cichy, cnotliwy, prosty, wstydliwy, nieśmiały, powściągliwy, niewyzywający, przyzwoity, obyczajny.
11. Skromny to inaczej ascetyczny, niewyszukany, prosty, spartański, surowy, ubogi, zgrzebny, nierzucający się w oczy, zwyczajny, nieokazały, zwykły, nieozdobny.
12. Skromny to inaczej nieokazały, niewielki, umiarkowany, niski, mały, mizerny, nikły, niepokaźny, ograniczony, szczupły, mikroskopijny.
13. Skromny to inaczej niskopłatny, niezamożny, słabo płatny, niebogaty, biedny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 13.

Synonimy słownikowe do słowa SKROMNY

SKROMNY
bezpretensjonalny
SKROMNY
cichy
SKROMNY
cnotliwy, nieśmiały, wstydliwy
SKROMNY
filigranowy, nikły, szczupły
SKROMNY
grzeczny, moralny, obyczajny, przyzwoity
SKROMNY
korny, pokorny, posłuszny, potulny, powolny (przestarz.)
SKROMNY
nieobfity, nieurodzajny, skąpy, szczupły, ubogi
SKROMNY
niewyszukany, prosty, surowy, zgrzebny
SKROMNY
bezpretensjonalny, cichy, prosty, naturalny, otwarty, niezarozumiały, umiarkowany, powściągliwy, niewybredny, niewymagający
SKROMNY
cichy, cnotliwy, prosty, wstydliwy, nieśmiały, powściągliwy, niewyzywający, przyzwoity, obyczajny
SKROMNY
ascetyczny, niewyszukany, prosty, spartański, surowy, ubogi, zgrzebny, nierzucający się w oczy, zwyczajny, nieokazały, zwykły, nieozdobny
SKROMNY
nieokazały, niewielki, umiarkowany, niski, mały, mizerny, nikły, niepokaźny, ograniczony, szczupły, mikroskopijny
SKROMNY
niskopłatny, niezamożny, słabo płatny, niebogaty, biedny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SKROMNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x