Synonimy do słowa WYNOSIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYNOSIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYNOSIĆ

WYNOSIĆ
to inaczej:

dawać w wyniku, równać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do WYNOSIĆ.

WYNOSIĆ POD NIEBIOSA
to inaczej:

gloryfikować, wychwalać, wynosić pod niebiosa (książk.), wysławiaćWYNOSIĆ SIĘ
to inaczej:

opuszczać, wychodzić, wypierdalać (wulg.)WYNOSIĆ W CAŁOŚCI
to inaczej:

dawać w sumieSzukaj synonimów do słowa

WYNOSIĆ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wynosić?", jest:

1. Wynosić to inaczej dawać w wyniku, równać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa WYNOSIĆ

WYNOSIĆ
dawać w wyniku, równać się

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WYNOSIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYNOSIĆ

x