Synonimy do wyrażenia WYROBY Z TRYKOTU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WYROBY Z TRYKOTU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WYROBY Z TRYKOTU

WYROBY Z TRYKOTU
to inaczej:

odzież trykotowa, trykotaże, ciuchy (pot.) (nadrz.), fatałaszki (żart.) (nadrz.), garderoba (nadrz.), konfekcja (nadrz.), kostium (nadrz.), kreacja (nadrz.), łachy (wulg.) (nadrz.), odzienie (nadrz.), odzież (nadrz.), okrycie (nadrz.), strój (nadrz.), szata (nadrz.), szmatki (żart.) (nadrz.), ubiór (nadrz.), ubranie (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do WYROBY Z TRYKOTU.

WYROBY CERAMICZNE
to inaczej:

ceramikaWYROBY MLECZARSKIE
to inaczej:

produkty mleczne, ser (podrz.), nabiał (nadrz.)WYROBY MODNIARSKIE
to inaczej:

modniarstwoSzukaj synonimów do słowa

WYROBY Z TRYKOTU inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wyroby z trykotu?", jest:

1. Wyroby z trykotu to inaczej odzież trykotowa, trykotaże, ciuchy (pot.) (nadrz.), fatałaszki (żart.) (nadrz.), garderoba (nadrz.), konfekcja (nadrz.), kostium (nadrz.), kreacja (nadrz.), łachy (wulg.) (nadrz.), odzienie (nadrz.), odzież (nadrz.), okrycie (nadrz.), strój (nadrz.), szata (nadrz.), szmatki (żart.) (nadrz.), ubiór (nadrz.), ubranie (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WYROBY Z TRYKOTU

WYROBY Z TRYKOTU
odzież trykotowa, trykotaże, ciuchy (pot.) (nadrz.), fatałaszki (żart.) (nadrz.), garderoba (nadrz.), konfekcja (nadrz.), kostium (nadrz.), kreacja (nadrz.), łachy (wulg.) (nadrz.), odzienie (nadrz.), odzież (nadrz.), okrycie (nadrz.), strój (nadrz.), szata (nadrz.), szmatki (żart.) (nadrz.), ubiór (nadrz.), ubranie (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WYROBY Z TRYKOTU

WYROBY Z TRYKOTU - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WYROBY Z TRYKOTU

x